Meest gestelde vragen over het

Corona virus

Het Coronavirus: Wat betekent dit voor jou?
Lees hieronder de meest gestelde vragen.

Informatie voor cliënten en leerlingen

Vaccinatie

Een vaccin tegen het coronavirus helpt om corona te bestrijden in Nederland.
Vanaf 6 januari worden Nederlanders van 18 jaar en ouder gevaccineerd tegen corona.
Dit gebeurt met een coronavaccin. Wij volgen de vaccinatierichtlijnen van de Rijksoverheid.

Je kiest zelf of je je laat vaccineren tegen corona.
Het coronavaccin is vrijwillig en niet verplicht.
We vinden het belangrijk dat iedereen zelf een keuze maakt.

De informatie die wij van de overheid over corona krijgen, is niet altijd even gemakkelijk te begrijpen.
Daarom hebben wij informatie gemaakt in begrijpelijke taal. Oftewel in Taal voor allemaal.

Er zijn niet meteen voldoende vaccins voor iedereen.
Wanneer je aan de beurt ben krijg je een brief.

Worden kinderen en jongeren tot en met 17 jaar ook gevaccineerd?

Wij volgen de vaccinatierichtlijnen van de Rijksoverheid.
Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar worden voorlopig nog niet ingeënt.
Het is nog niet duidelijk hoe het coronavaccin werkt bij hen.
Momenteel vinden er onderzoeken plaats naar de werking en veiligheid van een aantal vaccins bij deze doelgroep.

Wat is het coronavirus?

De informatie die wij van de overheid over corona krijgen, is niet altijd even gemakkelijk te begrijpen. Daarom hebben wij informatie gemaakt in begrijpelijke taal. Oftewel in Taal voor allemaal. (bekijk de brochure)

Of kijk eens op Steffie legt uit

Of kijk je liever naar dit filmpje


 

Denk je veel na over corona?

Denk je veel na over corona? Kun je niet stoppen met nadenken? Deze piekerkaart kan jou helpen.

Je kunt het Werkblad minder piekeren hier downloaden.

Thuis blijven als je ziek bent. Je hebt misschien Corona​

Je bent ziek en je moet thuisblijven. Je hebt misschien Corona. In deze brochure leggen we je uit wat we dan doen. 

Je kunt het de brochure Thuis blijven als je ziek bent. Je hebt misschien Corona​ hier downloaden.

Wonen met een zieke bewoner. De zieke bewoner heeft misschien Corona

Wonen met een zieke bewoner. De zieke bewoner heeft misschien Corona. In deze brochure leggen we je uit wat je dan moet doen. 

Klik hier en download de brochure.

Praatkaarten over ziek zijn en verzorging

In samenwerking met Taal voor allemaal ontwikkelt Koraal uitingen die in eenvoudige taal dingen uitleggen die te maken hebben met corona. Koraal heeft deze uitingen aangevuld met een pakket Praatkaarten over de thema’s ziek zijn en verzorging. 

Download de Praatkaarten hier.

Bezoek ontvangen en logeren

Je mag één bezoeker per dag ontvangen. Daar kan alleen bij hoge uitzondering van worden afgeweken. De groepsleiding is gevraagd om scherp te letten op de gezondheidscheck die vóór het bezoek moet plaatsvinden.

Je mag ook logeren bij ouders en verwanten.
Je overlegt dit met je vaste contactpersoon.

Als je na het logeren terugkomt naar Koraal vragen we hoe jij je voelt.
We houden je gezondheid drie dagen in de gaten, en vragen dan ook hoe jij je voelt.
Krijg je klachten dan kan de dokter een (snel)test doen, altijd in overleg.
Dit kan op de vijfde dag nadat je terug bent gekomen naar Koraal.

Het kan ook zijn dat je niet naar de eigen woning of groep terug kan.
Dan ga je tijdelijk naar een andere plek, dat noemen we ‘cohortlocatie’.

Heb je in het buitenland gelogeerd?
Dan volgt Koraal het overheidsbeleid.
Als je na het logeren terugkomt naar Koraal ga je altijd 10 dagen in (thuis)quarantaine.

Mogen vrijwilligers komen?

Vrijwilligers die meehelpen om de zorg en het onderwijs door te laten gaan, mogen blijven komen.
Ook voor hen geldt dat ze dan de basisregels moeten naleven.

Gaat school door?

De overheid geeft richtlijnen voor scholen.
Deze richtlijnen worden nog gemaakt.
De maatregelen kunnen per school verschillend zijn.
Als Koraal informatie heeft, informeert de schoolleiding de ouders.

Werk je op een externe plek of loop je stage?
Dan kan je dat blijven doen.
Het is belangrijk dat je werkplek veilig is en dat je je aan de basisregels en hygiëne voorschriften houdt.

Ga jij naar een leerwerkbedrijf?
Dan kan je dat blijven doen.
Het is belangrijk dat je werkplek veilig is en dat je je aan de basisregels en hygiëne voorschriften houdt.

Ga jij naar een praktijkschool?
Koraal weet nog niet of de praktijkscholen open blijven of gedeeltelijk dicht gaan.
Als Koraal informatie heeft, informeert de schoolleiding de ouders.

Gaat de dagbesteding door?

De dagbesteding bij Koraal en op externe locaties (en het vervoer daar naar toe) kan doorgaan.
Medewerkers treffen maatregelen om de kans op besmettingen zoveel als mogelijk te verkleinen.

Maak jij je zorgen over mogelijke risico’s bij het bezoeken van de dagbesteding?
Of heb je daar vragen over?
Dan kun je hiervoor terecht bij je vaste contactpersoon.

Je begeleider draagt beschermende middelen

We gaan ervan uit dat iedereen gezond blijft, maar stel dat je toch ziek wordt dan gaat jouw begeleider heel goed voor jou zorgen. Dat kan hij of zij niet in gewone kleren doen, maar in kleren die ervoor zorgen dat hij of zij niet zelf ziek wordt. We noemen dat beschermende middelen. In dit filmpje kun je zien hoe dat er dan uitziet. 

Informatie voor ouders, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers

Vaccinatie

Een vaccin tegen het coronavirus helpt om corona te bestrijden in Nederland. Dit gebeurt met een coronavaccin. Wij volgen de vaccinatierichtlijnen van de Rijksoverheid. Dit betekent dat voorlopig alleen cliënten van 18 jaar en ouder uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren.

We vinden het belangrijk dat iedereen van 18 jaar en ouder zelf een doordachte keuze maakt. Vaccinatie is vrijwillig.

We begrijpen heel goed dat u wilt weten wie, waar en wanneer en met welk vaccin uw kind of verwant kan worden geholpen. De overheid heeft hier nog geen besluit over genomen.

U kunt bij uw vaste contactpersoon bij Koraal terecht als er iets niet duidelijk is of als u vragen heeft.

Meer informatie vindt u op de website www.coronavaccinatie.nl of bel naar 0800-1351.

De informatie die is niet altijd even gemakkelijk te begrijpen. Daarom hebben wij voor uw kind of verwant informatie gemaakt in begrijpelijke taal. Oftewel in Taal voor allemaal.

Worden kinderen en jongeren tot en met 17 jaar ook gevaccineerd?

Wij volgen de vaccinatierichtlijnen van de Rijksoverheid. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar worden voorlopig nog niet ingeënt. Het is nog niet duidelijk hoe het coronavaccin werkt bij hen. Momenteel vinden er onderzoeken plaats naar de werking en veiligheid van een aantal vaccins bij deze doelgroep.

Mogen we op bezoek komen?

We volgen de berichten en persconferenties van het Kabinet op de voet. Onderstaande berichtgeving is van 21 januari 2021.

In Nederland is de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus al diverse keren opgedoken en er zijn inmiddels nog meer coronavirus varianten bekend. Daarom heeft de regering strengere maatregelen afgekondigd. Doel hiervan is om het aantal contacten tussen mensen te verkleinen waardoor de kans op besmettingen kleiner wordt.

Koraal volgt het beleid van de overheid en de adviezen van onze brancheverenigingen. Dat betekent dat ook wij strengere maatregelen doorvoeren. We begrijpen heel goed dat dit een groot effect heeft op onze cliënten, leerlingen, familie en bezoekers.

Het maximum aantal bezoekers gaat van twee naar één bezoeker per cliënt per dag. Daar kan alleen bij hoge uitzondering van worden afgeweken. De groepsleiding is gevraagd om scherp te letten op de gezondheidscheck die vóór het bezoek moet plaatsvinden.

Mogen vrijwilligers komen?

Vrijwilligers die meehelpen om de zorg en het onderwijs door te laten gaan, mogen blijven komen.
Ook voor hen geldt dat ze dan de basisregels moeten naleven.

Gaat school door?

De overheid heeft algemene richtlijnen voor scholen gegeven die op dit moment nog nader worden uitgewerkt. We zijn als Koraal nog in afwachting van die uitwerking. De maatregelen kunnen per school verschillen, bijvoorbeeld omdat sommige scholen zorg én onderwijs aanbieden. Zodra er meer duidelijkheid is, zal de schoolleiding de ouders informeren.

Jongeren die extern werken of stage lopen, kunnen dat blijven doen. Uiteraard moet de werkplek veilig zijn en moeten de basisregels worden nageleefd.

Jongeren die naar leerwerkbedrijven gaan, mogen dat blijven doen. Daarvoor geldt namelijk hetzelfde als voor praktijkgericht onderwijs. Op dit moment is bij ons nog niet bekend of de praktijkscholen open blijven of gedeeltelijk dicht gaan. Als we daar meer informatie over hebben, zullen we die bekendmaken.

Mag mijn kind of verwant logeren?

Uw kind of verwant, voor wie dat mogelijk is, magen logeren bij ouders en verwanten.
Overleg daarover van tevoren met de vaste contactpersoon.

Als uw kind of verwant heeft gelogeerd en terugkomt, kan hij of zij een ‘besmettingsrisico’ meebrengen.
Bij terugkeer na logeren, vindt er daarom een gezondheidscheck plaats.
Ook wordt de gezondheid van uw kind of verwant drie dagen nauwlettend - gericht op Corona gerelateerde klachten - in de gaten gehouden.
Bij klachten of bij kwetsbare cliënten kan op de vijfde dag na terugkeer kan een (snel)test afgenomen worden in overleg met de arts.
Als uw kind of verwant niet naar de eigen woning terug kan, hoort een tijdelijk verblijf op een zogenaamde ‘cohortlocatie’ tot de mogelijkheden.

Heeft uw kind of verwant in het buitenland gelogeerd?
Dan volgen wij het overheidsbeleid.
Dat betekent altijd een (thuis)quarantaine van tien dagen.

Gaat de ambulante zorg en jeugdhulp door?

De ambulante zorg en jeugdhulp kunnen doorgaan zoals nu.
Dat betekent waar mogelijk digitaal contact.
En zo veel mogelijk het reizen tot een absoluut minimum beperken.

Als er fysiek contact is, geldt het verplicht gebruik van mondneusmaskers.
Als er redenen zijn om af te wijken van dit beleid, dan kunt u contact opnemen met de betreffende arts die daarvoor toestemming kan geven.

Gaat dagbesteding door?

De dagbesteding bij Koraal en op externe locaties (en het vervoer daar naar toe) kan doorgaan.
Medewerkers treffen maatregelen om de kans op besmettingen zoveel als mogelijk te verkleinen.
Maakt u of uw verwant zich zorgen over mogelijke risico’s bij het bezoeken van de dagbesteding?
Of heeft u daar vragen over?
Dan kunt u hiervoor terecht bij uw vaste contactpersoon.

Informatie voor medewerkers en stagiaires

Geen vragen beschikbaar.

Voor bezoekers & leveranciers

Leverancier van Koraal of Koraal bezoeken? Wat is het beleid ten aanzien het leveren van diensten?

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door leveranciers mogen alleen worden uitgevoerd als die strikt noodzakelijk zijn. Ook enkele preventieve onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn voor de veiligheid (denk aan brand- en legionellapreventie) zijn onder voorwaarden mogelijk. Voor al deze werkzaamheden is goedkeuring vooraf van Koraal nodig. En vanzelfsprekend houden de medewerkers van leveranciers zich aan de basisregels.

Werkzaamheden die buiten plaatsvinden kunnen met goedkeuring vooraf door Koraal doorgaan op voorwaarde dat cliënten en leerlingen daar geen hinder van ondervinden.