Meest gestelde vragen over het

Corona virus

Het Coronavirus: Wat betekent dit voor jou?
Lees hieronder de meest gestelde vragen.

Informatie voor cliënten en leerlingen

Wat is het coronavirus?

De informatie die wij van de overheid over corona krijgen, is niet altijd even gemakkelijk te begrijpen. Daarom hebben wij informatie gemaakt in begrijpelijke taal. Oftewel in Taal voor allemaal. (bekijk de brochure)

Of kijk eens op Steffie legt uit. 

Of kijk je liever naar dit filmpje?
Je begeleider draagt beschermende middelen

We gaan ervan uit dat iedereen gezond blijft, maar stel dat je toch ziek wordt dan gaat jouw begeleider heel goed voor jou zorgen. Dat kan hij of zij niet in gewone kleren doen, maar in kleren die ervoor zorgen dat hij of zij niet zelf ziek wordt. We noemen dat beschermende middelen. In dit filmpje kun je zien hoe dat er dan uitziet. 
 

Denk je veel na over corona?

Denk je veel na over corona? Kun je niet stoppen met nadenken? Deze piekerkaart kan jou helpen.

Je kunt het Werkblad minder piekeren hier downloaden.

Thuis blijven als je ziek bent. Je hebt misschien Corona​

Je bent ziek en je moet thuisblijven. Je hebt misschien Corona. In deze brochure leggen we je uit wat we dan doen. 

Je kunt het de brochure Thuis blijven als je ziek bent. Je hebt misschien Corona​ hier downloaden.

Wonen met een zieke bewoner. De zieke bewoner heeft misschien Corona

Wonen met een zieke bewoner. De zieke bewoner heeft misschien Corona. In deze brochure leggen we je uit wat je dan moet doen. 

Klik hier en download de brochure.

Praatkaarten over ziek zijn en verzorging

In samenwerking met Taal voor allemaal ontwikkelt Koraal uitingen die in eenvoudige taal dingen uitleggen die te maken hebben met corona. Koraal heeft deze uitingen aangevuld met een pakket Praatkaarten over de thema’s ziek zijn en verzorging. 

Download de Praatkaarten hier.

Bezoek ontvangen

Informatie voor ouders, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers

Mogen we op bezoek komen?

De afgelopen weken hebben we goed geluisterd naar geluiden in de samenleving en bij Koraal. Cliënten die zo graag hun ouders en verwanten weer willen zien. Ouders en verwanten die eenzelfde wens koesteren. We hebben de berichten en persconferenties van het Kabinet op de voet gevolgd en ook de Handreiking Bezoek Gehandicaptenzorg, die de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland op 19 mei publiceerde, zorgvuldig gelezen.

Wij begrijpen de vraag naar versoepeling van de verschillende maatregelen heel goed. Zeker daar waar het gaat over het bezoek naar Koraal. We hebben echter ook de verantwoordelijkheid voor onze cliënten en medewerkers. Hun veiligheid, hun gezondheid moeten we kunnen en blijven borgen.

Koraal vindt het belangrijk dat er weer een balans komt tussen de fysieke gezondheid en veiligheid én de psychische en sociaal- emotionele gezondheid van cliënten die bij Koraal wonen en werken. Het krijgen van bezoek hoort daar bij. We willen cliënten, hun ouders/verwanten én medewerkers daarvoor de maximale ruimte geven.

Om dat mogelijk te maken, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld die enerzijds bezoek naar Koraal mogelijk maken en anderzijds cliënten, ouders/verwanten en medewerkers de veiligheid bieden die nodig is om gezond te blijven en het COVID-19 virus buiten de deur te houden.

We realiseren ons natuurlijk ook dat de versoepeling van de maatregelen risico’s met zich meebrengt. Het Crisisbeleidsteam van Koraal kijkt dan ook wekelijks wat de gevolgen van de maatregelen zijn en zal –als dat nodig is- genomen maatregelen terugdraaien.

Lees meer over de Versoepeling van de bezoekregeling. 

Kan ik lunchen in het restaurant?

De restaurants blijven nog gesloten. 

Mag ik mijn kind/verwant mee naar huis nemen?

Een bezoek aan de thuissituatie werd met ingang van vrijdag 20 maart 2020 stop gezet tot nadere berichtgeving. 

Informatie voor medewerkers en stagiaires

Moet ik thuis werken?

Het Kabinet en het RIVM hebben een aantal aanvullende maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te beperken. Een van de maatregelen is dat mensen in het hele land worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of als dat mogelijk is de werktijden te spreiden. 

Koraal volgt deze oproep en doet een dringend appèl op medewerkers vooral thuis te werken als dat kan. 

Deze maatregel geldt voor: 

 • Medewerkers van Koraal en 
 • die werkzaam zijn in ondersteunende werkprocessen 
 • zowel van Interne Dienstverlening als onderdeel van de betreffende regio. 

De maatregel is: 

 • Thuiswerken moet redelijkerwijs mogelijk zijn 
 • dit betekent dat de aard van het werk dit toe laat en 
 • dat de desbetreffende medewerker beschikt over de faciliteiten om thuis te kunnen werken (zoals in Citrixverbinding) of dat dit alsnog georganiseerd kan worden en 
 • dat het thuiswerk plaatsvindt na afstemming met de leidinggevende. 

Indien vanwege de noodzakelijke continuïteit van de bedrijfsvoering thuiswerken redelijkerwijs niet mogelijk is dan: 

 • worden de werkplekken zoveel als mogelijk verspreid in het betreffende gebouw waardoor er zo weinig als mogelijk medewerkers op één kamer werken 
 • we gaan uit van bij voorkeur één medewerker per kamer. 
 • Voor zover nodig wordt aanvullend daarop in afstemming met de leidinggevende zoveel als mogelijk, doch in alle redelijkheid, gebruik gemaakt van het spreiden van werktijden/werkdagen. 
Kan ik lunchen in het restaurant?

Om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen kunnen medewerkers niet (samen) gaan lunchen in het personeelsrestaurant.

Wanneer kom je niet werken om het besmettingsrisico te beperken?

Koraal past de adviezen van het RIVM als volgt toe:

 • Voor medewerkers in de directe zorg met klachten (2) EN/OF koorts: blijf thuis tot je getest (1) bent door de GGD (direct na het ontstaan van de klachten). Is de uitslag van de test negatief, dan kun je komen werken bij milde klachten (mits je in ieder geval geen koorts hebt) en is de uitslag van de test positief dan blijf je thuis tot minimaal 7 dagen na de start van de klachten  (2) EN 48 uur koortsvrij (3) EN ten minste 24 uur klachtenvrij (4);
   
 • Voor alle medewerkers in de directe zorg waarvan de huisgenoot (niet zijnde kind tot 6 jaar) koorts EN/OF benauwdheid heeftals je huisgenoot klachten (2) EN/OF koorts krijgt, kun je komen werken totdat de uitslag bekend is, met gebruikmaking van PBM’s.
  Is de uitslag van de test van je huisgenoot negatief, dan kun je komen werken (zonder PBM’s) en is de uitslag van de test van je huisgenoot positief dan blijf je thuis tot 10 dagen na het laatste contact met de huisgenoot of als je geen 1,5 meter afstand van je huisgenoot kunt houden blijf je thuis tot je huisgenoot 24 uur klachtenvrij en minimaal 7 dagen sinds de eerste ziekteverschijnselen.
  Alleen  bij dreigende personeelskrapte kan hier van afgeweken worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts. Je mag dan ingezet worden met PBM’s (totdat de besmette huisgenoot uit quarantaine mag) en je neemt direct contact op met je leidinggevende bij de minste of geringste klachten. Bij voorkeur word je niet ingezet voor zorg van de meest kwetsbare cliënten.

Kinderen van 0-6 jaar met een neusverkoudheid of langdurige verkoudheid mogen naar school of kinderdagverblijf en 10 dagen quarantaine is dan niet aan de orde. Als kinderen contact hebben gehad met positief geteste medewerker (en daarover zijn geïnformeerd door de GGD) of als iemand anders binnen het gezin klachten heeft die mogelijk wijzen op het corona-virus, dan blijf je wel in quarantaine (in ieder geval tot de uitslag van de test).

 • Voor alle medewerkers in de directe zorg waarvan een nauw contact (5) positief getest isheb je nauw contact (geen huisgenoot) gehad met iemand (met uitzondering van cliënten) die positief getest is, dan mag je komen werken. Je mag dan ingezet worden met PBM’s (tot 14 dagen na het laatste contact met het nauwe contact) en je neemt direct contact op met je leidinggevende bij de minste of geringste klachten. Bij voorkeur word je niet ingezet voor zorg van de meest kwetsbare cliënten.
   
 • Voor medewerkers binnen onderwijs met klachten (2) EN koorts > 38 graden: blijf (na een positieve test) thuis gedurende tenminste 7 dagen en je mag pas weer komen werken als je na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer hebt en in ieder geval 48 uur koortsvrij bent.
   
 • Voor medewerkers binnen onderwijs met milde klachten (2) EN/OF verhoging < 38 graden: blijf thuis tot je getest (1) bent door de GGD (direct na het ontstaan van de klachten). Is de uitslag van de test negatief dan kun je komen werken en is de uitslag van de test positief dan blijf je tenminste 7 dagen thuis en je mag pas komen werken als je 24 uur klachtenvrij (4) bent;
   
 • Voor alle medewerkers binnen onderwijs waarvan de huisgenoot (niet zijnde kind tot 6 jaar) koorts > 38 graden EN/OF benauwdheid heeftals je huisgenoot klachten (2) krijgt waaronder in ieder geval koorts EN/OF benauwdheid, blijf je thuis totdat de huisgenoot getest is. Is de uitslag van de test van je huisgenoot negatief, dan blijf je thuis totdat je huisgenoot 24 uur klachtenvrij (4) is. Is de uitslag van de test van je huisgenoot positief dan blijf je thuis tot 10 dagen na het laatste contact met de huisgenoot (indien je 1,5 meter afstand van je huisgenoot kunt houden).
  Als je geen 1,5 meter afstand kunt houden, blijf je thuis totdat de besmette huisgenoot uit quarantaine mag (= na 24 uur klachtenvrij en na minimaal 7 dagen sinds de eerste ziekteverschijnselen).

Voor kinderen van 0-6 jaar met een neusverkoudheid of langdurige verkoudheid mogen naar school of kinderdagverblijf en 10 dagen quarantaine is dan niet aan de orde. Als kinderen contact hebben gehad met positief geteste medewerker (en daarover zijn geïnformeerd door de GGD) of als iemand anders binnen het gezin klachten heeft die mogelijk wijzen op het corona-virus, dan blijf je wel in quarantaine (in ieder geval tot de uitslag van de test).

Ik werk bij Koraal, maar ik woon in het buitenland. Welke richtlijnen gelden er dan?

In ieder geval gelden de richtlijnen die in Nederland gehanteerd worden en die wij vanuit Koraal gecommuniceerd hebben. Mochten de regels in het land waar je woonachtig bent strenger zijn, neem dan telefonisch contact op met je leidinggevende. Koraal kan voor grensarbeiders een werkgeversverklaring regelen.   

Kan ik op reis gaan?

Medewerkers die naar gebieden (land, regio of plaats) reizen met oranje of rode reisadviezen ten gevolge van Corona, zijn 14 dagen na terugkomst niet welkom op de werkplek. Gedurende deze periode dient verlof (zorg: verlofuren, PBL-uren of plusuren en onderwijs: bijzonder verlof) opgenomen te worden. Ook indien gedurende de vakantie het reisadvies wijzigt naar oranje of rood, dient na terugkomst gedurende 14 dagen verlof te worden opgenomen. De verplichting om verlof op te nemen vervalt als thuis gewerkt kan worden.

Alleen bij dreigende personeelskrapte kan hier van afgeweken worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts. Je mag dan ingezet worden met PBM’s  en je neemt direct contact op met je leidinggevende bij de minste of geringste klachten. Bij voorkeur word je niet ingezet voor zorg van de meest kwetsbare cliënten.

Op de website van het Ministerie kun je per land zien wat het reisadvies is. Klik hier om naar de website te gaan. 

Vergaderingen, bijeenkomsten en trainingen

Alle trainingen en cursussen worden opgeschort en gaan dus niet meer door, tenzij dit – als uitzondering -  nodig is vanuit wet- en regelgeving of cliëntbelang.

Overleg vindt zoveel mogelijk vanuit thuis online plaats via Teams.

Voor bezoekers & leveranciers

Leverancier van Koraal of Koraal bezoeken? Wat is het beleid ten aanzien het leveren van diensten?

Leveranciers mogen onder strikte voorwaarden en goed overleg werkzaamheden doen waarbij de cliënten en/of leerlingen niet gestoord worden. Voor wat betreft specifiek de inzet van externe partijen voor onderhoud geldt dat zij alleen strikt noodzakelijk correctief onderhoud uitvoeren na goedkeuring. Preventief onderhoud wordt in juni onder strikte voorwaarden opgestart, omdat het uitstellen van deze werkzaamheden veiligheidsrisico’s veroorzaakt. Denk aan brandveiligheid en legionella. Voor (overige) leveranciers geldt ook dat bij voorkeur het bezoek op locaties indien niet strikt noodzakelijk of uitstelbaar moet worden vermeden.