Meest gestelde vragen over het

Corona virus

Het Coronavirus: Wat betekent dit voor jou?
Lees hieronder de meest gestelde vragen.

Informatie voor cliënten en leerlingen

Wat is het coronavirus?

De informatie die wij van de overheid over corona krijgen, is niet altijd even gemakkelijk te begrijpen. Daarom hebben wij informatie gemaakt in begrijpelijke taal. Oftewel in Taal voor allemaal. (bekijk de brochure)

Of kijk eens op Steffie legt uit. 

Of kijk je liever naar dit filmpje?
Je begeleider draagt beschermende middelen

We gaan ervan uit dat iedereen gezond blijft, maar stel dat je toch ziek wordt dan gaat jouw begeleider heel goed voor jou zorgen. Dat kan hij of zij niet in gewone kleren doen, maar in kleren die ervoor zorgen dat hij of zij niet zelf ziek wordt. We noemen dat beschermende middelen. In dit filmpje kun je zien hoe dat er dan uitziet. 
 

Denk je veel na over corona?

Denk je veel na over corona? Kun je niet stoppen met nadenken? Deze piekerkaart kan jou helpen.

Je kunt het Werkblad minder piekeren hier downloaden.

Thuis blijven als je ziek bent. Je hebt misschien Corona​

Je bent ziek en je moet thuisblijven. Je hebt misschien Corona. In deze brochure leggen we je uit wat we dan doen. 

Je kunt het de brochure Thuis blijven als je ziek bent. Je hebt misschien Corona​ hier downloaden.

Wonen met een zieke bewoner. De zieke bewoner heeft misschien Corona

Wonen met een zieke bewoner. De zieke bewoner heeft misschien Corona. In deze brochure leggen we je uit wat je dan moet doen. 

Klik hier en download de brochure.

Praatkaarten over ziek zijn en verzorging

In samenwerking met Taal voor allemaal ontwikkelt Koraal uitingen die in eenvoudige taal dingen uitleggen die te maken hebben met corona. Koraal heeft deze uitingen aangevuld met een pakket Praatkaarten over de thema’s ziek zijn en verzorging. 

Download de Praatkaarten hier.

Bezoek ontvangen

Informatie voor ouders, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers

Mogen we op bezoek komen?

De afgelopen weken hebben we goed geluisterd naar geluiden in de samenleving en bij Koraal. Cliënten die zo graag hun ouders en verwanten weer willen zien. Ouders en verwanten die eenzelfde wens koesteren. We hebben de berichten en persconferenties van het Kabinet op de voet gevolgd en ook de Handreiking Bezoek Gehandicaptenzorg, die de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland op 19 mei publiceerde, zorgvuldig gelezen.

Wij begrijpen de vraag naar versoepeling van de verschillende maatregelen heel goed. Zeker daar waar het gaat over het bezoek naar Koraal. We hebben echter ook de verantwoordelijkheid voor onze cliënten en medewerkers. Hun veiligheid, hun gezondheid moeten we kunnen en blijven borgen.

Koraal vindt het belangrijk dat er weer een balans komt tussen de fysieke gezondheid en veiligheid én de psychische en sociaal- emotionele gezondheid van cliënten die bij Koraal wonen en werken. Het krijgen van bezoek hoort daar bij. We willen cliënten, hun ouders/verwanten én medewerkers daarvoor de maximale ruimte geven.

Om dat mogelijk te maken, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld die enerzijds bezoek naar Koraal mogelijk maken en anderzijds cliënten, ouders/verwanten en medewerkers de veiligheid bieden die nodig is om gezond te blijven en het COVID-19 virus buiten de deur te houden.

We realiseren ons natuurlijk ook dat de versoepeling van de maatregelen risico’s met zich meebrengt. Het Crisisbeleidsteam van Koraal kijkt dan ook wekelijks wat de gevolgen van de maatregelen zijn en zal –als dat nodig is- genomen maatregelen terugdraaien.

Lees meer over de Versoepeling van de bezoekregeling. 

Kan ik lunchen in het restaurant?

De restaurants blijven nog gesloten. 

Mag ik mijn kind/verwant mee naar huis nemen?

Een bezoek aan de thuissituatie werd met ingang van vrijdag 20 maart 2020 stop gezet tot nadere berichtgeving. 

Informatie voor medewerkers en stagiaires

Moet ik thuis werken?

Vanaf half maart hebben we bij Koraal de richtlijn: werk thuis als dat kan. Deze richtlijn geldt vooralsnog tot 1 juli 2020. Toch naar kantoor? Is thuiswerken niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat de continuïteit van de bedrijfsvoering in het geding komt, dan hebben we het volgende afgesproken:

  • We gaan uit van bij voorkeur één medewerker per kamer.
  • De werkplekken zijn zoveel als mogelijk verspreid in het betreffende gebouw, zodat er zo min mogelijk meer dan één medewerkers op één kamer werken.
  • Voor zover nodig wordt aanvullend daarop en in afstemming met de leidinggevende zoveel als mogelijk, doch in alle redelijkheid, gebruik gemaakt van het spreiden van werktijden/werkdagen.
  • Kom je naar kantoor? Stem dat dan af met je leidinggevende.

Al deze richtlijnen blijven tot nader order gehandhaafd. Om ook op kantoor veilig werken zoveel als mogelijk te borgen, zorgt Koraal voor een aantal hygiënemaatregelen. Denk dan aan hand-gel op verschillende plekken, extra schoonmaak van sanitair en schoonmaakkits op de kantoren. Maar uiteraard geldt hier ook: neem ook je eigen verantwoordelijkheid om in lijn met de landelijke richtlijnen verstandig en veilig te handelen.

Kan ik lunchen in het restaurant?

Om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen kunnen medewerkers niet (samen) gaan lunchen in het personeelsrestaurant.

Wanneer kom je niet werken om het besmettingsrisico te beperken?

Koraal past de adviezen van het RIVM als volgt toe:

•    Voor medewerkers in de directe zorg met klachten (2) EN/OF koorts: blijf thuis tot je getest (1) bent door de GGD (direct na het ontstaan van de klachten). Is de uitslag van de test negatief, dan kun je komen werken bij milde klachten (mits je in ieder geval geen koorts hebt) en is de uitslag van de test positief dan blijf je thuis tot minimaal 7 dagen na de start van de klachten  (2) EN 48 uur koortsvrij (3) EN ten minste 24 uur klachtenvrij (4);

•    Voor alle medewerkers in de directe zorg waarvan de huisgenoot koorts EN/OF benauwdheid heeft:  als je huisgenoot klachten (2) EN/OF koorts krijgt, kun je komen werken totdat de uitslag bekend is, met gebruikmaking van PBM’s. 
Is de uitslag van de test van je huisgenoot negatief, dan kun je komen werken (zonder PBM’s) en is de uitslag van de test van je huisgenoot positief dan blijf je thuis tot 14 dagen na het laatste contact met de huisgenoot. 
Alleen  bij dreigende personeelskrapte kan hier van afgeweken worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts. Je mag dan ingezet worden met PBM’s (totdat de besmette huisgenoot uit quarantaine mag (= na 24 uur klachtenvrij en na minimaal 7 dagen sinds de eerste ziekteverschijnselen)) en je neemt direct contact op met je leidinggevende bij de minste of geringste klachten. Bij voorkeur word je niet ingezet voor zorg van de meest kwetsbare cliënten.

•    Voor alle medewerkers in de directe zorg waarvan een nauw contact (5) positief getest is:  heb je nauw contact (geen huisgenoot) gehad met iemand (met uitzondering van cliënten) die positief getest is, dan mag je komen werken. Je mag dan ingezet worden met PBM’s (tot 14 dagen na het laatste contact met het nauwe contact) en je neemt direct contact op met je leidinggevende bij de minste of geringste klachten. Bij voorkeur word je niet ingezet voor zorg van de meest kwetsbare cliënten.

•    Voor medewerkers binnen onderwijs met klachten (2) EN koorts > 38 graden: blijf thuis gedurende tenminste 7 dagen en je mag pas weer komen werken als je na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer hebt.  Je hoeft niet getest te worden door de GGD;

•    Voor medewerkers binnen onderwijs met milde klachten (2) EN/OF verhoging < 38 graden: blijf thuis tot je getest (1) bent door de GGD (direct na het ontstaan van de klachten). Is de uitslag van de test negatief dan kun je komen werken en is de uitslag van de test positief dan blijf je tenminste 7 dagen thuis en je mag pas komen werken als je 24 uur klachtenvrij (4) bent;

•    Voor alle medewerkers binnen onderwijs waarvan de huisgenoot koorts > 38 graden EN/OF benauwdheid heeft:  als je huisgenoot klachten (2) krijgt waaronder in ieder geval koorts EN/OF benauwdheid, blijf je thuis totdat de huisgenoot getest is. Is de uitslag van de test van je huisgenoot negatief, dan blijf je thuis totdat je huisgenoot 24 uur klachtenvrij (4) is. Is de uitslag van de test van je huisgenoot positief dan blijf je thuis tot 14 dagen na het laatste contact met de huisgenoot (indien je 1,5 meter afstand van je huisgenoot kunt houden). 
Als je geen 1,5 meter afstand kunt houden, blijf je thuis totdat de besmette huisgenoot uit quarantaine mag (= na 24 uur klachtenvrij en na minimaal 7 dagen sinds de eerste ziekteverschijnselen). 

•    Voor alle medewerkers binnen onderwijs  waarvan een nauw contact (5) positief getest is:  heb je nauw contact gehad met iemand (met uitzondering van leerlingen) die positief getest is, dan blijf je thuis tot 14 dagen na het laatste contact met die persoon.

•    Voor medewerkers in de ondersteunende diensten met klachten (2): werk in principe thuis (zie vraag 21) en blijf bij klachten in ieder geval thuis tot je getest (1) bent door de GGD (direct na het ontstaan van de klachten) Is de uitslag van de test positief dan blijf je zonder meer thuis tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen (2) EN 48 uur koortsvrij (3) EN ten minste 24 uur klachtenvrij (4)

•    Voor alle medewerkers in de ondersteunende diensten waarvan de huisgenoot koorts EN/OF benauwdheid heeft:  als je huisgenoot klachten (2) krijgt waaronder in ieder geval koorts EN/OF benauwdheid, werk je thuis totdat de huisgenoot getest is. Is de uitslag van de test van je huisgenoot negatief, dan houd je je aan de afspraken over thuis werken binnen Koraal. Is de uitslag van de test van je huisgenoot positief dan blijf je in ieder geval thuis (werken) tot 14 dagen na het laatste contact met de huisgenoot (indien je 1,5 meter afstand van je huisgenoot kunt houden). 
Als je geen 1,5 meter afstand kunt houden, blijf je thuis (werken) totdat de besmette huisgenoot uit quarantaine mag (= na 24 uur klachtenvrij en na minimaal 7 dagen sinds de eerste ziekteverschijnselen). Bij een positief geteste huisgenoot waarvan je geen 1,5 meter afstand kunt houden blijf je dus minimaal 3 weken thuis (werken) volgens de richtlijnen van RIVM.

•    Voor alle medewerkers in de ondersteunende diensten waarvan een nauw contact (5) positief getest is:  heb je nauw contact gehad met iemand (met uitzondering van cliënten) die positief getest is, dan blijf je thuis (werken) tot 14 dagen na het laatste contact met die persoon.

(1)    Je kunt worden getest door een afspraak te maken via het landelijke nummer 0800-1202 tussen 8.00 en 20.00 uur en je hebt je burgerservicenummer bij de hand. Je informeert je leidinggevende over de gemaakte afspraak en het testresultaat. Zie ook vraag 27.

(2)    Klachten zijn: onder andere neusverkoudheid, loopneus, niezen, hoesten, keelpijn, kortademigheid en/of geur- en smaakverlies.

(3)    Koortsvrij: temperatuur onder de 38 graden, zonder koorts remmende medicatie.

(4)    Klachtenvrij : geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid. Symptomen zoals door patiënt en/of behandelaar herkenbaar bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen vallen niet onder symptomen van COVID-19. Moeheid, niet goed kunnen ruiken, verandering van smaak en postvirale hoest spelen geen rol bij de definitie van symptoomvrij. Deze klachten kunnen een paar dagen tot weken langer aanhouden, zoals bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid.

(5)    Nauw contact:  dit is elke positief geteste persoon (met uitzondering van cliënten en leerlingen) waarmee je langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact had tijdens diens besmettelijke periode. De besmettelijke periode begint 2 dagen voor de start van de klachten, en eindigt als deze persoon 24 uur klachtenvrij is en minimaal 7 dagen na start van de symptomen. Vliegtuigcontacten (binnen 2 stoelen in elke richting) en reisgenoten worden ook als ‘overig nauw contact’ beschouwd. Bovendien is er sprake van een nauw contact in omstandigheden waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen).
Als je in de zorg met persoonlijke beschermingsmiddelen hebt gewerkt met cliënten die besmet zijn met het Corona-virus mag je gedurende 24 uur niet aan de slag bij niet-besmette cliënten. Als je in het onderwijs hebt gewerkt met een besmette leerling, doe je gedurende 24 uur thuis vervangende werkzaamheden. Als je in de zorg zonder persoonlijke beschermingsmiddelen en nabij contact gehad hebt met een (later) positief geteste cliënt, dan draag je PBM bij nabije zorgverlening tot 14 dagen na het laatste onbeschermde contact.

Gedurende de eerstvolgende 14 dagen na contact met een besmette cliënt of leerling, verzoeken we je om extra alert te zijn op symptomen als neusverkoudheid, loopneus, niezen, hoesten, keelpijn of koorts en bij één van deze symptomen niet te komen werken. Je wordt dan – na 24 uur - getest bij de GGD en afhankelijk daarvan kun je wel of niet worden ingezet.

Als je binnen de zorg werkt en je krijgt gedurende de dag klachten, kun je doorwerken met persoonlijke beschermingsmiddelen; werk je binnen onderwijs en krijg je gedurende de dag klachten dan ga je naar huis.

Als je in de zorg werkt en je twijfelt of je privé dan wel onder werktijd in contact bent gekomen met iemand met een mogelijke Corona-besmetting, kijk  dan op Koraal Portaal naar het document van VGN ‘Overzicht richtlijnen testen en PBM voor medewerkers in de gehandicaptenzorg’.

Als duidelijk is dat het hooikoorts is waardoor klachten ontstaan, mag gewerkt worden.

Meer informatie voor medewerkers binnen het onderwijs is te vinden in het protocol opstart SO of VSO.
 

Ik werk bij Koraal, maar ik woon in het buitenland. Welke richtlijnen gelden er dan?

In ieder geval gelden de richtlijnen die in Nederland gehanteerd worden en die wij vanuit Koraal gecommuniceerd hebben. Mochten de regels in het land waar je woonachtig bent strenger zijn, neem dan telefonisch contact op met je leidinggevende. 

Kan ik op reis gaan?

Voor alle inwoners van Nederland gelden de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Die gelden voor zakelijke én vakantiereizen. Op de website van het Ministerie kun je per land zien wat het reisadvies is. 

Klik hier

Vergaderingen, bijeenkomsten en trainingen

Vooralsnog blijven de richtlijnen zoals we die nu hanteren gehandhaafd: uitgangspunt is dat er binnen Koraal geen fysieke vergaderingen, bijeenkomsten en trainingen plaatsvinden. Ook deze afspraak geldt vooralsnog tot 1 juli 2020. Maak zoveel als mogelijk gebruik van de van de digitale overlegmogelijkheden, zoals Microsoft Teams. In bijzondere gevallen kan een uitzondering worden gemaakt voor het organiseren van een fysieke vergadering, bijeenkomst of training. Dit gebeurt altijd in afstemming met het regionale crisisteam, waarbij uiteraard de landelijke richtlijnen – zoals anderhalve meter afstand houden en hygiëne maatregelen  - worden aangehouden.

Voor bezoekers & leveranciers

Leverancier van Koraal of Koraal bezoeken? Wat is het beleid ten aanzien het leveren van diensten?

Leveranciers mogen onder strikte voorwaarden en goed overleg werkzaamheden doen waarbij de cliënten en/of leerlingen niet gestoord worden. Voor wat betreft specifiek de inzet van externe partijen voor onderhoud geldt dat zij alleen strikt noodzakelijk correctief onderhoud uitvoeren na goedkeuring. Preventief onderhoud wordt in juni onder strikte voorwaarden opgestart, omdat het uitstellen van deze werkzaamheden veiligheidsrisico’s veroorzaakt. Denk aan brandveiligheid en legionella. Voor (overige) leveranciers geldt ook dat bij voorkeur het bezoek op locaties indien niet strikt noodzakelijk of uitstelbaar moet worden vermeden.