Aangepaste maatregelen tot 20 mei

24 april 2020

Wellicht heeft u de persconferentie van Premier Rutte afgelopen dinsdag gezien en gehoord dat de meeste maatregelen tot 20 mei 2020 gehandhaafd blijven. Maar er zijn ook aanpassingen. We willen u hier informeren over de aangepaste maatregelen die het Kabinet dinsdag 21 april bekend heeft gemaakt.

Wat betekenen de maatregelen voor u en voor uw kind of verwant? Omdat wij bij Koraal zowel speciaal onderwijs, jeugdhulp en gehandicaptenzorg bieden, zetten we per onderdeel de maatregelen voor u op een rij.

Uw kind of verwant volgt speciaal onderwijs bij Koraal

 • Het speciaal basisonderwijs van Koraal gaat vanaf 11 mei 2020 weer open.
 • Er zijn kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar die bij Koraal wonen en via het IZEO-project onderwijs volgen. Hierover worden met de betrokken onderwijsinstellingen afspraken gemaakt.
 • Daar waar het aan de orde is, vragen wij u uw kind of kinderen zoveel als mogelijk lopend of op de fiets naar de school of opvang te brengen. Het is veiliger en we ontlasten zo het openbaar vervoer.
 • Binnen het voortgezet speciaal onderwijs van Koraal treffen we voorbereidingen zodat leerlingen op het moment dat ook deze scholen weer open gaan, naar school kunnen. Tot die tijd is er voor deze leerlingen nog onderwijs op afstand.
 • Voor kinderen tot en met 12 jaar start per 11 mei 2020 de naschoolse opvang.

Maatregelen speciaal basisonderwijs

 • Tussen de leerlingen hoeft géén 1,5 meter afstand bewaard te worden. Deze maatregel geldt pas vanaf 13 jaar. 
 • Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school.
 • Leerlingen worden door maximaal één volwassene gebracht of opgehaald.
 • Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, moet hij/zij direct door een ouder/verzorger worden opgehaald.
 • Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis totdat ze 72 uur klachtenvrij zijn.
 • De algemene hygiënemaatregelen en alertheid op ziekteverschijnselen blijven gehandhaafd.

Uw kind of verwant krijgt jeugdhulp bij Koraal

Mag uw kind of verwant naar huis?

Vanaf 29 april 2020 gelden de volgende regels:

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen – als het behandelplan en de gezondheid dat toelaten- in de weekenden naar huis.
 • Gaat uw kind of verwant na het weekend weer terug naar Koraal, dan stemmen wij vooraf met u af of er sprake is van ziekteverschijnselen bij het kind of in het gezin.
 • Is uw kind 13 jaar of ouder dan mag het helaas nog niet in de weekenden naar huis. In ieder geval niet tot 20 mei 2020. Voor deze jongeren blijft het op 20 maart 2020 ingegane "Nee, tenzij"-beleid met maatwerkafspraken gehandhaafd.

Op bezoek bij uw kind of verwant?

Vanaf 29 april 2020 gelden de volgende regels:

 • Sommige mensen in de omgeving van een kind zijn heel belangrijk: voor het emotioneel of psychisch welzijn van het kind, maar ook voor de continuïteit van zorg. Het gaat dan meestal om ouders of andere familieleden. Deze ‘cruciale’ mensen mogen op bezoek komen.
 • Concreet betekent dit, dat uw kind of verwant 1 bezoeker per dag mag ontvangen en de maximale bezoekduur is 1 uur. Plan uw bezoek vooraf met de locatie!
 • Is uw kind 13 jaar of ouder, houd bij het bezoek dan 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Vermijd bij uw bezoek groepsruimten. Onze locaties beschikken over ruimten waar u kunt afspreken. Bij mooi weer kan dat ook buiten. Bijvoorbeeld om te gaan wandelen. Houd ook dan 1,5 meter afstand.

Mogen kinderen en jongeren sporten?

Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april 2020 meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel. Dat houdt het volgende in:

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer buiten (begeleid) sporten. Ze mogen samen trainen, maar officiële wedstrijden zijn nog niet toegestaan. 
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar krijgen ook meer ruimte om buiten te sporten. Voor hen geldt dat ze 1,5 meter afstand moeten houden. Samen trainen mag, officiële wedstrijden spelen niet.

Algemene maatregelen

De algemene hygiënemaatregelen en alertheid op ziekteverschijnselen blijven gehandhaafd.

Uw kind of verwant woont bij een van de instellingen voor gehandicaptenzorg van Koraal

Het is een moeilijke boodschap om te brengen, maar de maatregelen van het Kabinet zijn duidelijk: het bezoek- en verlofbeleid zoals we dat nu kennen in de gehandicaptenzorg blijft gehandhaafd tot in ieder geval 20 mei 2020. De cliënten zijn te kwetsbaar om deze maatregel nu al te versoepelen. Dat betekent dus geen bezoek aan huis of aan de instelling, tenzij daar een heel dringende reden voor is: het “nee, tenzij”-beleid. U kijkt in dat geval samen met de locatie naar maatwerkafspraken.

Er is echter een uitzondering gemaakt voor cliënten tot en met 12 jaar. Binnen het “nee, tenzij”-beleid zoals we dat nu kennen, wordt gekeken naar verruimende maatregelen voor deze cliënten, zodat u gemakkelijker in contact kunt komen met uw kind of verwant. Daar gelden een paar voorwaarden voor:

 • De cliënt woont op een groep waar iedereen 12 jaar of jonger is.
 • De cliënt woont op een buitenwoning van de instelling.  

We realiseren ons dat de maatregelen zoals we die hierboven beschreven hebben niet voor iedereen even positief zijn. Maar we vechten samen tegen corona en doen de dingen die nodig zijn. In de afgelopen weken hebben we gezien dat we dit met z’n allen kunnen. Waarvoor onze dank! Laten we de komende weken ook samen volhouden!

Radboud Quik en Ingrid Widdershoven

Raad van Bestuur Koraal

Terug naar het overzicht