Afspraken met betrekking tot (cliënt)contact naar en van Koraal

20 maart 2020

We staan voor de grote opgave om cliënten, leerlingen en medewerkers en anderen zo optimaal mogelijk te beschermen tegen een besmetting met het coronavirus. Daarom is het belangrijk dat we de overdracht tussen mensen beperken. Door de Rijksoverheid is daarom opgeroepen om sociale contacten te mijden en daar waar het redelijkerwijs mogelijk is bijvoorbeeld thuis te werken.

Omdat nog niet duidelijk is hoe groot het verspreidingsrisico onder jongeren is, heeft de overheid besloten om ook de scholen te sluiten, vooralsnog tot 28 april. Die periode wordt gebruikt om dit risico te onderzoeken.

Voorgaande versterkt het belang om alle contacten te beperken. Het gaat dan over het toelaten van bezoekers (waaronder familie, verwanten, vrijwilligers) als ook over het tijdelijk verlaten van de instelling door cliënten die daardoor alsnog in aanraking komen met anderen die mogelijk besmet zijn. Om de kans op besmetting met het corona virus zo klein mogelijk te maken, zijn aanvullende maatregelen genomen:

 • Alle bezoeken naar en van Koraal ( betreffende zowel de locatie als het terrein) zijn met ingang van vrijdag 20 maart 2020, tot nadere berichtgeving, niet toegestaan.
  Dit geldt voor alle cliënten. Zowel voor familie, verwanten, vrijwilligers. We realiseren ons dat deze maatregel veel impact heeft. Dit is echter nu strikt noodzakelijk ter bescherming van al de cliënten, woonachtig binnen onze voorzieningen en hun contacten. Geadviseerd wordt om contact te onderhouden via de digitale “weg”, hier zijn diverse mogelijkheden toe.
   
 • Alle contacten én activiteiten buiten de locaties van Koraal dienen tijdelijk te worden stop gezet tot nadere berichtgeving. Dit geldt ook voor cliënten die stage lopen of werkzaam zijn buiten de voorzieningen van Koraal. Indien mogelijk, wordt het regionale crisisteam (CT) gevraagd om een alternatief te organiseren binnen de locatie.
   
 • Bezoek aan de thuissituatie wordt met ingang van vrijdag 20 maart 2020 stop gezet. Indien ouders/familieleden cliënten mee naar huis nemen, is dit voor een periode tot nadere berichtgeving (in ieder geval na 28 april). 

 • Indien de was wordt verzorgd door de familie, dan wordt de was gebundeld in een afgesloten zak, voorzien van naam. Deze zak kan door de familie worden opgehaald bij de facilitaire dienst, met inachtneming van de reeds geldende voorzorgsmaatregelen (1,5 meter afstand en geen fysiek contact). Het afleveren van schoon wasgoed vindt op dezelfde wijze plaats.
   
 • Alle logeeropvang binnen Koraal wordt met ingang van vrijdag 20 maart 2020, tot nadere berichtgeving, gestopt. 
   
 • Het kan voorkomen dat we benaderd worden voor opname van een cliënt. Bij reguliere opname dient er zorgvuldig gevraagd te worden naar mogelijke contacten met het coronavirus of klachten. Deze kunnen dan in een reguliere groep worden opgenomen als er geen sprake is van een risico. Bovenstaande contactbeperkingen zijn vervolgens onverkort van toepassing.
   
 • Bij een crisisopname, of een door deze regeling ontstane crisis, dient er zorgvuldig gevraagd te worden naar mogelijke contacten met het coronavirus of klachten. Dan kan opname in een reguliere groep plaatsvinden als er geen sprake is van een risico. Bij de geringste twijfel nemen we niet op in een reguliere groep maar hiervoor wordt een tijdelijke crisisafdeling in de regio ingericht. Bovenstaande contactbeperkingen zijn vervolgens onverkort van toepassing. In deze bijzondere situaties is het regionale crisisteam verantwoordelijk voor de besluitvorming. 

Vanuit de regio’s worden vanuit bovenstaand handelingsperspectief alle voorbereidingen getroffen zodat dit besluit op 20 maart 2020 Koraal-breed ingevoerd wordt.

CBT Koraal 

Terug naar het overzicht