Corona wat betekent dat voor ZZP-ers en uitzendkrachten?

13 maart 2020

Koraal neemt, ten behoeve van de kwetsbare cliënten waaraan wij zorg en begeleiding bieden én ten behoeve van onze medewerkers, preventieve maatregelen ter voorkoming van de
verspreiding van het coronavirus binnen onze organisatie.

We hebben ook richtlijnen voor ZZP-ers en uitzendkrachten. Welke dat zijn, leest u hier.

U werkt ambulant. Welke maatregelen gelden er dan? 

  • Komt u bij cliënten/gezinnen thuis, wees dan alert op de klachten als neusverkouden, hoesten, kortademig EN koorts.
  • Vraag in dat geval na of er contacten zijn geweest met de bekende risicogebieden of met een besmette persoon.
  • Is dat het geval, vraag dan aan de cliënt of deze al contact heeft gehad met zijn huisarts.
  • Is dat niet zo, adviseer de cliënt dan dringend dat meteen te doen en wel telefonisch.
  • Bespreek met de cliënt dat u de begeleiding tijdelijk stop zet, totdat er meer duidelijk is over een mogelijke besmetting. Dat in het belang van de wederzijdse veiligheid.
  • Vraag de cliënt u telefonisch op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
  • Bespreek de situatie ook altijd met uw leidinggevende. 
  • Indien er inderdaad sprake is van een besmetting dan nemen huisarts en GGD het over.

U werkt als ZZP-er of uitzendkracht bij Koraal, maar u woont in het buitenland. Welke richtlijnen gelden er dan? Die vanuit het land waar ik woon of waar ik werk?

In ieder geval gelden de richtlijnen die in Nederland gehanteerd worden. Mochten de regels in het land waar je woonachtig bent strenger zijn, neem dan telefonisch contact op met je leidinggevende.

Kan ik op reis gaan?

In de persconferentie van 12 maart 2020 hebben het Kabinet en het RIVM zorgmedewerkers nadrukkelijk gevraagd NIET op reis te gaan. Koraal volgt deze richtlijn! 

Ik ben verkouden. Moet ik thuis blijven? 

Aansluitend bij de richtlijnen van het Kabinet en het RIVM zegt Koraal: blijf bij verkoudheid EN luchtwegklachten EN koorts thuis. In alle andere gevallen (bij één van die drie of bij milde klachten) kunnen zorgmedewerkers gewoon komen werken.

Terug naar het overzicht