De routekaart met maatregelen van Koraal

05 februari 2021

Corona heeft grote gevolgen voor ons allemaal. We zouden niets liever willen dan terugkeren naar de periode van vóór corona en dat geldt voor iedereen. We zien en horen elke dag de verhalen van cliënten, leerlingen, ouders, wettelijk vertegenwoordigers en onze medewerkers. En die maken diepe indruk op ons. De recente persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge maakte weer eens duidelijk dat er nog veel onzekerheden zijn en dat we nog een hele weg hebben te gaan.

Als Koraal nemen we telkens passende maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat geldt voor onze gehandicaptenzorg, jeugdhulp, onderwijs en onze medewerkers. We doen ons uiterste best om iedereen steeds te informeren over de geldende of nieuwe maatregelen. Op www.koraal.nl vindt u telkens de actuele informatie en natuurlijk kunt u met vragen terecht bij uw vaste contactpersoon bij Koraal.

We vinden het belangrijk om te melden dat we die maatregelen nemen na een zorgvuldige afweging. We hebben hierover ook regelmatig contact met onze MZ-Centraal en onze Centrale Cliëntenraad. We baseren ons daarbij op de richtlijnen van de Rijksoverheid, de beschikbaarheid van medewerkers, het aantal besmettingen en de capaciteit van onze Cohort-afdelingen. Daarbij laten we ons adviseren door in- en extern deskundigen.

We werken bij Koraal met een zogenaamde routekaart met preventieve maatregelen die we aanpassen wanneer dat nodig is. In de routekaart staan vier fasen beschreven met de maatregelen die bij elke fase horen. Die routekaart voor de gehandicaptenzorg en jeugdhulp vindt u hier. Momenteel bevinden we ons in fase 2: “Voorsorteren” oftewel een zorgelijke situatie. In de routekaart ziet uw welke maatregelen daarbij horen.

De routekaart zorgt voor overzicht en samenhang van de maatregelen bij Koraal. De maatregelen gelden Koraal-breed, maar er kan ook aanleiding zijn om voor een bepaalde regio naar een andere fase over te gaan. De routekaart helpt ons om vooruit te denken, vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan en maatregelen voor te bereiden voor het geval de situatie ernstiger wordt. Uiteraard doen we er alles aan om te voorkomen dat we in een meer ernstige situatie terecht komen.

Raad van Bestuur,

Radboud Quik
Ingrid Widdershoven

Terug naar het overzicht