Kleine aanpassingen Corona maatregelen

18 maart 2021

Koraal heeft op advies van brancheorganisaties VGN besloten tot beperkte aanpassingen in de preventieve Corona-maatregelen.

Koraal heeft op advies van brancheorganisaties VGN besloten tot beperkte aanpassingen in de preventieve Corona-maatregelen.

Cliënten die bij Koraal wonen op VG-locaties mogen maximaal twee bezoekers per cliënt per dag ontvangen. Dat was maximaal één cliënt.

De zogenaamde vermenging van intramurale VG-cliënten is toegestaan binnen de VG-locaties van Koraal. Die vermenging mocht tot nu toe niet.

Er gelden geen beperkende maatregelen meer voor vermenging van intramurale en extramurale jeugd cliënten.

Het complete overzicht van de maatregelen, vindt u in de routekaart.

We werken bij Koraal met een zogenaamde routekaart met preventieve maatregelen die we aanpassen wanneer dat nodig is. In de routekaart staan vier fasen beschreven met de maatregelen die bij elke fase horen. 

De routekaart zorgt voor overzicht en samenhang van de maatregelen bij Koraal. De maatregelen gelden Koraal-breed, maar er kan ook aanleiding zijn om voor een bepaalde regio naar een andere fase over te gaan. De routekaart helpt ons om vooruit te denken, vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan en maatregelen voor te bereiden voor het geval de situatie ernstiger wordt. Uiteraard doen we er alles aan om te voorkomen dat we in een meer ernstige situatie terecht komen.

Terug naar het overzicht