Overheidsbesluit: Scholen in het basisonderwijs openen op 11 mei hun deuren

22 april 2020

Op dinsdag 21 april heeft de overheid besloten dat scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang op 11 mei hun deuren openen. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

 • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en de leraren.
   
 • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
   
 • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
   
 • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
   
 • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Dit besluit heeft veel impact op onze leerlingen, op ouders en op medewerkers. Wij kunnen ons voorstellen dat dit veel nieuwe vragen oproept. De praktische invulling van bovenstaande principes ligt de komende tijd bij de scholen. Koraal gaat dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Onze scholen zullen ouders zo snel mogelijk informeren over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent. 

Terug naar het overzicht