Vaccineren tegen Corona

23 december 2020

Wel of niet vaccineren tegen de gevolgen van een coronabesmetting? De overheid vindt hier iets van, maar uiteindelijk mag óf beter gezegd: moet elke cliënt (of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger), leerling of medewerker daar zelf iets van vinden. En Koraal dan, wat vinden we hier als Raad van Bestuur van? We zijn en voelen ons verantwoordelijk voor veiligheid, goede zorg en onderwijs, een prettige werkomgeving en welzijn van cliënten, leerlingen én medewerkers.

Corona heeft heel grote gevolgen voor onze cliënten, leerlingen, familie en medewerkers. We zouden niets liever willen dan terugkeren naar de periode van vóór corona en dat geldt voor iedereen. We zien en horen elke dag de vragen die er bij jullie leven over vaccineren. Dat gaat over feiten, maar ook over gevoelens en emoties. We vinden het belangrijk dat jullie zelf een weloverwogen keuze maken.

Daarover zien en horen jullie dagelijks nieuws via de media en daarover praten jullie met collega’s, familie en vrienden. We horen graag van jullie hoe we jullie daarbij kunnen helpen: welke informatie hebben jullie nodig? Daar gaan we de komende tijd werk van maken. Dat willen we doen zoals we dat bij Koraal gewend zijn, dus samen, open en met respect voor iedereen. Door telkens de actuele informatie van de overheid te geven, maar ook door de dialoog gaande te houden. Zodat jullie je eigen mening kunnen vormen.

Dagelijks wordt aan ons gevraagd wat we zelf doen. Het is onze persoonlijke mening dat vaccineren helpt om corona de kop in te drukken en daarmee een terugkeer naar een normale situatie mogelijk te maken. Zodra wij een uitnodiging krijgen, laten we ons dan ook vaccineren. Maar zoals gezegd, is dat onze persoonlijke mening en moet iedereen vooral zelf zijn persoonlijke afweging maken.

Raad van Bestuur,

Radboud Quik en Ingrid Widdershoven

Terug naar het overzicht