Versoepeling van de bezoekregeling

22 mei 2020

Op 7 mei nam de Tweede Kamer een motie aan om perspectief te bieden aan mensen die verblijven in een zorginstelling en/of die gebruik maken van dagbesteding. Dit leidde tot een routekaart voor de zorg die minister De Jonge op 19 mei heeft gepresenteerd. De informatie die nu volgt, gaat over hoe wij bij Koraal invulling geven aan deze routekaart in de zorg.

Leven in coronatijd

De afgelopen weken hebben we goed geluisterd naar geluiden in de samenleving en bij Koraal. Cliënten die zo graag hun ouders en verwanten weer willen zien. Ouders en verwanten die eenzelfde wens koesteren. We hebben de berichten en persconferenties van het Kabinet op de voet gevolgd en ook de Handreiking Bezoek Gehandicaptenzorg, die de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland op 19 mei publiceerde, zorgvuldig gelezen.

Wij begrijpen de vraag naar versoepeling van de verschillende maatregelen heel goed. Zeker daar waar het gaat over het bezoek naar Koraal. We hebben echter ook de verantwoordelijkheid voor onze cliënten en medewerkers. Hun veiligheid, hun gezondheid moeten we kunnen en blijven borgen.

Balans

Koraal vindt het belangrijk dat er weer een balans komt tussen de fysieke gezondheid en veiligheid én de psychische en sociaal- emotionele gezondheid van cliënten die bij Koraal wonen en werken. Het krijgen van bezoek hoort daar bij. We willen cliënten, hun ouders/verwanten én medewerkers daarvoor de maximale ruimte geven.

Om dat mogelijk te maken, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld die enerzijds bezoek naar Koraal mogelijk maken en anderzijds cliënten, ouders/verwanten en medewerkers de veiligheid bieden die nodig is om gezond te blijven en het COVID-19 virus buiten de deur te houden.

We realiseren ons natuurlijk ook dat de versoepeling van de maatregelen risico’s met zich meebrengt. Het Crisisbeleidsteam van Koraal kijkt dan ook wekelijks wat de gevolgen van de maatregelen zijn en zal –als dat nodig is- genomen maatregelen terugdraaien.

Samen naar een verantwoord bezoek in coronatijd

Het is aan de cliënt, zijn of haar ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers samen met de professionals van de locatie (arts, regiebehandelaar, PB-er) om vanaf de hieronder genoemde data samen invulling te geven aan de bezoekregeling. De afspraken worden onder verantwoordelijkheid  van de regiebehandelaar gemaakt. De afspraken worden vastgelegd in het zorgplan (ECD).  

Richtlijnen bezoekregeling Koraal

Gehandicaptenzorg

Bezoekregeling voor cliënten in de gehandicaptenzorg die op een locatie van Koraal wonen

Vanaf maandag 25 mei is bezoek naar Maasveld, Op de Bies en St. Anna mogelijk. De locaties zullen daar in overleg met de cliënt, zijn of haar ouders/verwanten en een team van professionals (arts, regiebehandelaar en PB-er) invulling aan geven. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen.

 • We gaan uit van twee bezoekers voor elke cliënt. Per groep en individu kunnen de duur,  de frequentie en afspraken over vaste of wisselende bezoekers verschillen.
 • Bezoekers maken eerst een afspraak voordat ze op bezoek komen. Op die manier kunnen we drukte voorkomen.   
 • Bij het maken van die afspraak wordt gevraagd of de bezoekers klachten hebben (zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts). Als dat zo is, komen ze niet op bezoek en melden ze zich eerst bij de GGD voor een test. Na een negatieve testuitslag kan men op bezoek komen. Na een positieve uitslag vindt geen bezoek plaats tot het einde van de quarantaineperiode voor het hele huishouden.
 • Het bezoek vindt plaats in de eigen ruimte/kamer van de cliënt, een aangepaste bezoekruimte of buiten en niet in de door cliënten gedeelde huiskamer of ontmoetingsruimte.
 • Bezoekers houden zich aan de hygiëneregels: handen wassen of desinfecteren en anderhalve meter afstand houden van hun kind/verwant, van andere cliënten en van de medewerkers.
 • Bezoekers maken geen gebruik van algemene sanitaire- en keukenfaciliteiten.
 • Is de cliënt ziek (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts) dan kan er geen bezoek komen. Als op een woning een verdenking van corona is bij een cliënt of medewerker, dan geldt er een bezoekverbod tot twee weken na het verdwijnen van de laatste besmetting of een verdenking van een besmetting.

Deze richtlijnen gelden voor cliënten die op hun locatie anderhalve meter afstand kunnen houden. Kan dat niet? Overleg dan met de locatie welk contact wel kan.

Bezoek bij cliënten die zelfstandig wonen

Cliënten die in een appartement wonen met eigen opgang kunnen bezoek ontvangen. Tijdens deze bezoeken houden de cliënt en diens bezoeker 1,5 meter afstand van elkaar. De cliënt vraagt de bezoeker bij binnenkomst de handen te wassen. De cliënt wast de handen na afloop van het bezoek.

Niet-medische contactberoepen

Beroepen als de kapper, schoonheidsspecialist, manicure en pedicure horen tot de zogenoemde niet-medische contactberoepen. Daarover hebben we het volgende afgesproken. Koraal geeft eerst de prioriteit aan het verruimen van de bezoekregeling voor cliënten en hun ouders/verwanten. Als dat goed gaat, zetten we volgende stappen. Zoals het toelaten van niet-medische contactberoepen op de locaties. Vooralsnog doen we dat niet!

Jeugd/LVB+

Kinderen tot 13 jaar

 • Vanaf maandag 25 mei is er meer ruimte voor kinderen tot 13 jaar.
 • Zij kunnen hun ouders/verwanten ontvangen in een aparte bezoekruimte of buiten en na afspraak.
 • Er zijn twee vaste bezoekers per dag welkom.

Kinderen 13-18 jaar

 • Vanaf 25 mei is er ook meer ruimte voor jongeren van 13 tot 18 jaar.
 • Zij mogen dan twee vaste bezoekers per dag ontvangen.
 • En als op 2 juni de middelbare scholen weer starten, mogen deze jongeren ook naar huis.
 • Voor jongeren vanaf 18 jaar en ouder wordt in overleg gekeken naar een maatwerkoplossing.

18-/18+ groep

 • Bezoek op een gemengde groep van -18 / +18 is dan nog niet toegestaan.
 • Wel is er versoepeling van de  bezoekregeling mogelijk: in een aangepaste bezoekruimte of met het bezoek naar buiten gaan.
 • Mits de anderhalve meter afstand in acht genomen kan worden.

Versoepeling on hold!

We hopen niet dat het noodzakelijk is, maar het kan voorkomen dat Koraal besluit de bezoekregeling weer (tijdelijk) te verscherpen. We zullen dat doen als:

 • Er op een locatie een vermoeden van besmetting is. Het crisisteam van de regio bepaalt in multidisciplinariteit wat wordt verstaan onder een ‘locatie’.
 • Het aantal besmettingen (op een locatie) stijgt.
 • Nieuwe landelijke of lokale ontwikkelingen zich voordoen.
 • Een bezoeker of cliënt zich niet aan bezoekregels houdt. Dat geldt dan alleen voor de betrokken cliënt.

Informatie vanuit de regio's en locaties van Koraal 

Komen er nieuwe versoepelingen, dan worden ouders, verwanten en verzorgers door de regio's en door de locatie waar uw kind of verwant woont, geïnformeerd.  

Op bezoek in Taal voor Allemaal
Ouders en verwanten mogen weer op bezoek komen. In deze brochures leggen we je uit hoe dat in zijn werk gaat. 

 Bezoekregels van Koraal voor Jeugdzorg - Voor bewoners van 12 jaar of jonger
 Bezoekregels van Koraal voor Jeugdzorg - Voor bewoners van 13 jaar of ouder
 Bezoekregels van Koraal voor Gehandicaptenzorg 

Crisisbeleidsteam Koraal 

Terug naar het overzicht