versoepelingen Covid-19 maatregelen Koraal

23 september 2021

In Nederland kregen bijna 13 miljoen mensen een prik tegen het coronavirus, waarvan meer dan 11 miljoen mensen al 2 prikken.  Door de prikken neemt het aantal besmettingen met corona af. En het aantal mensen in het ziekenhuis stijgt niet. Dit waren voor het Kabinet de belangrijkste argumenten om de landelijke maatregelen per 25 september te versoepelen. Sommige maatregelen vervallen maar er komen soms ook maatregelen voor in de plaats zoals een coronatoegangsbewijs voor het bezoek aan bijvoorbeeld een horecagelegenheid.

We hebben bekeken wat de landelijke versoepelingen betekenen voor Koraal. Voor de scholen van Koraal worden de versoepelingen verwerkt in de protocollen die landelijk van toepassing zijn. De informatie daarover wordt via de regionale CT’s binnen de scholen verspreid.

Voor de Jeugdhulp en Gehandicaptenzorg en voor ondersteunende functies Koraalbreed gebruiken we de inmiddels bekende Routekaart waarin een aantal aanpassingen zijn gedaan in fase 1 die nu van toepassing is. Deze aanpassingen gaan in op 25 september aanstaande.

Met de wijzigingen per 25 september 2021 vervalt de basisregel om verplicht 1,5 meter afstand te houden. Rijksoverheid wijzigt de verplichting in een dringend advies. Wij doen een beroep op een ieder om waar mogelijk elkaar de ruimte te blijven geven en daar verstandig mee om te gaan. Het blijft belangrijk dat we zorgvuldig om gaan met de ruimte die ontstaat en dat we er zelf én samen op letten om de woon- werk en leeromgeving voor iedereen zo veilig mogelijk te houden.  

Terug naar het overzicht