Het project

Het project Taal voor allemaal heeft als ultieme doel dat iedereen taal gebruikt die door iedereen voor wie die taalboodschap bedoeld is begrepen kan worden. Zodat ook mensen met (zeer) lage taalvaardigheden desgewenst aan alle aspecten van het maatschappelijke verkeer kunnen deelnemen. Taal voor allemaal wil inclusie bevorderen en mensen met (zeer) lage taalvaardigheden empoweren.

Er is in het Nederlands taalgebied nood aan methoden en handboeken met gevalideerde taalregels waarbij aangesloten wordt bij de mogelijkheden en de behoeften van mensen met (zeer) lage taalvaardigheden.

Door met Taal voor allemaal aan de slag te gaan krijgen zenders van taalboodschappen zoals overheden en instellingen, handvatten om op een passende manier met mensen met (zeer) lage taalvaardigheden te communiceren. Het maximale resultaat wordt bereikt als iedereen zich bewust is van een eventueel niveauverschil in taal en vaardigheid om taal te gebruiken tussen zender en ontvanger. Dit vraag om het flexibel en op maat hanteren van taal. Het is van belang om Taal voor allemaal gebruik in te bedden in alle aspecten van het dagelijkse leven. 

Meer over het project

Wat zijn de pijlers onder Taal voor allemaal en welke doelstellingen willen we bereiken? Wat zijn de resultaten en wat willen we nog allemaal realiseren? Hieronder vindt u meer informatie over deze aspecten van Taal voor allemaal.

Doelen

Het verbeteren van de communicatie door het toepassen van de 3 pijlers van Taal voor allemaal.Het opleiden van professionals in samenwerking met mensen met (zeer) lage taalvaardigheden tot vaardige Taal voor allemaal gebruikers. Dit doen we op een waar mogelijk uniforme, effectieve en respectvolle manier gericht op het bevorderen van optimale maatschappelijke participatie van mensen met (zeer) lage taalvaardigheden.

De pijlers van Taal voor allemaal

Taal voor allemaal kent 3 pijlers. Ten eerste aan de mogelijkheden van de doelgroep aangepaste taalregels voor het schrijven en spreken van begrijpelijke taal.

Ten tweede het toevoegen van afbeeldingen die het begrijpen van geschreven tekst vergemakkelijken.

Ten derde het laten toetsen van concept taalproducten door de beoogde eindgebruikers. Mede op grond van hun feedback wordt het uiteindelijk taalproduct gemaakt.

Resultaten: interne projecten
 • Pilotcursussen Tva voor medewerkers en cliënten van Koraal - 2017
  - cursus Hoe schrijf je in Taal voor allemaal aan 6 medewerkers
  - cursus Hoe word ik beoordelaar aan 4 cliënten.
   
 • De regels van Taal voor allemaal en voor Taal voor allemaal + -  2018
  Periodieke bijstelling van de regels aan de hand van de uitkomsten van (wetenschappelijk) onderzoek. De nieuwste versies zijn naar verwachting in de loop van 2019 beschikbaar.
   
 • Kwaliteitsrapporten Koraal - 2018 en 2019
  Hertaling van de kwaliteitsrapporten van Koraal over 2017 en 2018 in Taal voor allemaal op maat.
   
 • Herziening MijnMening - 2018
  Herformulering vragen van MijnMening volgens de regels van Taal voor allemaal en Taal voor allemaal +. MijnMening is een vragenlijst van Koraal voor cliënttevredenheidsonderzoek.
   
 • Ontwikkeling ZieMij-app - 2018-2019
  Betrokken bij ontwikkeling van de ZieMij-app. Hertalen van moeilijke brieven voor de database ‘achter’ de ZieMij-app.

  “In 2018 won Koraal de eerste landelijke VG-hackathon met de app ZieMij, die moeilijke brieven makkelijk maakt.”  
   
 • Klachtenbrochure Koraal - 2018-2019
  Hertaling van de Koraal- klachtenbrochure voor cliënten in Taal voor allemaal op maat.
   
 • Privacyreglement Koraal - 2018-2019
  Hertaling privacyreglement van Koraal voor cliënten in Taal voor allemaal op maat.
  In opdracht van de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur van Koraal.
   
 • Toestemmingsverklaring portretrecht en social media - 2018-2019
  Hertaling toestemmingsverklaring portretrecht en sociale media in Taal voor allemaal op maat. Op vraag van cliënten van Koraal.
   
 • Toestemmingsverklaringen Equipe Mont Ventoux - 2019
  Begrijpelijk maken van de toestemmingsverklaringen voor deelname aan het project Equipe Mont Ventoux. Op verzoek van de Stichting Equipe Mont Ventoux.
   
 • Onderzoek en advies nieuwe website koraal.nl - 2019
Resultaten: externe projecten
 • Taal voor allemaal in Maastricht - 2017-2018
  In het project Taal voor allemaal in Maastricht heeft de gemeente Maastricht, in samenwerking met Zuyd Hogeschool en Koraal 4 brieven hertaald in Taal voor allemaal. Het doel was om met beter passende taal, aan te sluiten op de taalvoorkeuren en taalmogelijkheden van burgers die moeite hebben met lezen en leren. Centraal stonden jongeren met een licht verstandelijke beperking.

  Dit project werd gesubsidieerd door ZonMw.
   
 • Kwaliteitskader VGN - 2018
  Hertaling van het landelijke kwaliteitskader in Taal voor allemaal.

  In opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
   
 • Brug naar zelfredzaamheid van Platform31 - 2018
  Advies voor herziening van de ‘Brug naar zelfredzaamheid’; een instrument om het gesprek aan te gaan over (de aanpak van) schulden bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Het instrument is getest.

  In opdracht van Platform 31.
   
 • Training Taal voor allemaal bij gemeente Amsterdam - 2018-2019
  Training van 17 redacteuren en tekstschrijvers van gemeente Amsterdam in het toepassen van Taal voor allemaal. In de training herschreef de gemeente 3 brieven volgens de methode Taal voor allemaal. Met hulp van laaggeletterde Amsterdammers is de begrijpelijkheid van de brieven getest. De uitkomsten zijn door Amsterdam vertaald in een advies.

  De training leverde voor het kernteam een trainingshandleiding en draaiboek Gebruikerstest op.
   
 • Workshops en presentaties - 2018 - 2019
  Het kernteam Taal voor allemaal verzorgt workshops en presentaties door heel Nederland en daarbuiten. In 2018-2019 bijvoorbeeld bij: MEE Zuid-Limburg, bij een nascholing voor kindergeneeskunde van het MUMC+, bij Stichting de Linde in Haarlem, Stichting Severinus in Veldhoven, bij de Hochschule Darmstadt in Dieburg (Dld), bij het IASIDD Congres in Glasgow en bij het Taalfestival van Reliëf in Doorn.
   
 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid - 2019
  Advies voor het begrijpelijker maken van de tekst over het samenwerkingsverband voor in de schoolgidsen van alle deelnemende scholen.

  In opdracht van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in het primair onderwijs Zuid-Limburg.
   
 • Waarderingsformulier ZorgkaartNederland 2019
  Onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking naar de begrijpelijkheid en de toegankelijkheid van hun huidige online waarderingsformulier voor de gehandicaptenzorg. Advies voor het aanpassen van het waarderingsformulier op basis van de methode Taal voor allemaal.

  In opdracht van ZorgkaartNederland.
Wat willen we nog realiseren?
 • Het implementeren van Taal voor allemaal binnen Koraal in zowel geschreven als gesproken taal door middel van proeftuinen bij verschillende doelgroepen.
   
 • Het ontwikkelen van de website www.taalvoorallemaal.nu
   
 • Kwaliteitsborging van Taal voor allemaal als methodiek.
   
 • Het voortdurend informeren van netwerkpartners over het project Taal voor allemaal.
   
 • Het ontwikkelen van een of meerdere introductie- en instructiefilms voor (de varianten van) Taal voor allemaal.
   
 • Wetenschappelijk onderzoek naar:
  - de validiteit van de regels van de verschillende varianten van Taal voor allemaal
  - de gebruikswaarde van afbeeldingen en
  - het effect van het gebruik van Taal voor allemaal, door het bijzonder lectoraat en de bijzondere leerstoel in samenwerking met leden van het kernteam en met externe (inter)nationale partners.
   
 • Het schrijven van een (hand)boek over het gebruik van Taal voor allemaal.
   
 • Het zoeken van subsidiemogelijkheden om de implementatie van en het onderzoek naar (de varianten van) Taal voor allemaal te kunnen doen.
   
 • Het uitdragen van de principes van Taal voor allemaal en het bevorderen van inclusie van mensen die (zeer) laaggeletterd zijn in Nederland.
Het projectteam

Wilt u meer weten over Taal voor allemaal óf wilt u onze hulp en expertise inzetten? Neem dan contact op met het projectteam.

Op de foto van links naar rechts:

 • Tessie Wittelings (tevens projectcoördinatie)
  twittelings@koraal.nl
   
 • Renée Hendrikx
  rhendrikx@koraal.nl
   
 • Prof. dr. Xavier Moonen (Universiteit van Amsterdam en Zuyd Hogeschool)
  x.m.h.moonen@uva.nl / xavier.moonen@zuyd.nl
   
 • Karin Cortenbach
  kcortenbach@koraal.nl
   
 • Noémi Liebregts
  npcliebregts@koraal.nl
   
 • Enid Reichrath (externe deskundige van het bureau Toetsen Meten Weten) enid@toetsenmetenweten.nl