Incident De La Salle

23 september 2019

Koraal, De La Salle zijn erg geschrokken van het incident dat zich zondagavond op het terrein van De La Salle heeft voorgedaan.

Vijf jongeren –waarvan drie bewoners van De La Salle- zijn die avond met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Er is een vermoeden van XTC-gebruik. We zijn op dit moment blij dat we kunnen melden dat alle jongeren inmiddels in goede gezondheid het ziekenhuis hebben verlaten en thuis of weer bij De La Salle zijn.

Onderzoek
Sinds zondagavond is er intensief contact met de politie Noordoost Brabant. Zij onderzoekt wat er precies is gebeurd en stemt het verdere verloop af met de Officier van Justitie. Ook bij De La Salle is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het incident.

Ouders geïnformeerd
De ouders en wettelijk vertegenwoordigers van de betrokken jongeren zijn zondagavond geïnformeerd. Maandag zijn àlle ouders, wettelijk vertegenwoordigers en voogden geïnformeerd. Verder is er maandag vanuit De La Salle contact geweest met onder meer de Gemeente Boxtel en deskundigen op het gebied van verslavingszorg.

Media-aandacht
Het incident heeft voor veel media-aandacht gezorgd. Zowel de schrijvende pers (regionaal en landelijk) als radio en TV hebben zich gemeld.

Maatregelen
Op dit moment zijn we in afwachting van het politieonderzoek. Er is daarnaast wel al een aantal maatregelen getroffen. Zo is de Inspectie geïnformeerd. Zijn de kamers van de betrokken jongeren onderzocht, wordt een drugshond ingeschakeld en is er extra beveiliging ingezet op het terrein van De La Salle.

Maatschappelijke aanpak
Het gebruik van drugs en verdovende middelen is een maatschappelijk probleem. Wat dat betreft is een zorginstelling als De La Salle een samenleving in het klein. Middelengebruik is een thema binnen de locatie. Wij zijn daar regelmatig over in gesprek met jongeren, ouders en met medewerkers. We geven voorlichting, werken aan bewustwording, spreken jongeren aan op hun gedrag en werken samen met deskundige organisaties op het gebied van verslavingszorg. Ondanks alle maatregelen die we inzetten, is het een illusie te veronderstellen dat een locatie als De La Salle 100% middelen vrij wordt. Dat heeft er alles mee te maken dat De La Salle een open instelling is. De jongeren zijn vrij in het onderhouden van contacten, de meesten gaan naar school, bezoeken (sport)clubs en soms zijn ze in het weekend thuis. De La Salle stelt alles in het werk om de veiligheid van de jongeren die aan onze zorg zijn toevertrouwd te waarborgen. Willen we drugs en verdovende middelen echt goed aanpakken, dan vraagt dat om de aanpak van een breder, maatschappelijk probleem. Daar maken we ons sterk voor! 

Terug naar het overzicht