Koraal locatie De Fakkel

Schoolgids

In de schoolgids vind je informatie over de onderwijsvorm, het schoolrooster en de kwaliteit van onderwijs. Jaarlijks spreken we met jou en je ouders/verzorgers een ontwikkelingsplan af. Je krijgt twee keer per jaar een rapport. We werken met kleine klassen: 13 tot 15 leerlingen per groep.