De Rietlanden

Communicatie

In het speciaal onderwijs werken we o.a. met de volgende doelgroepen: kinderen met ADHD, ADD, kenmerken van PDDnos, autisme en hechtingsstoornissen. Op het MKD hebben we twee groepen: de accentgroep en de combiklas. Beide groepen bestaan uit zo’n 10 kinderen, die worden begeleid door een leerkracht en een pedagogisch medewerker. Bij de accentgroep krijgen de leerlingen een Onderwijs-Zorg arrangement op maat en zijn er aangepaste schooltijden. In de schoolgids vind je meer informatie over beide groepen.