De Rietlanden

Communicatie

In het speciaal onderwijs werken we o.a. met de volgende doelgroepen: kinderen met ADHD, ADD, kenmerken van PDDnos, autisme en hechtingsstoornissen. Op het MKD hebben we twee groepen: de accentgroep en de combiklas. Beide groepen bestaan uit zo’n 10 kinderen, die worden begeleid door een leerkracht en een pedagogisch medewerker. Bij de accentgroep krijgen de leerlingen een Onderwijs-Zorg arrangement op maat en zijn er aangepaste schooltijden. In de schoolgids vind je meer informatie over beide groepen.

Klik op onderstaand uitklapmenu om de info te lezen. 

Ouderkalender

In onderstaande ouderkalender staan de belangrijke gebeurtenissen en data vermeld.