De Rietlanden

Praktische informatie

In het speciaal onderwijs werken we o.a. met de volgende doelgroepen: kinderen met ADHD, ADD, kenmerken van PDDnos, autisme en hechtingsstoornissen. Op het MKD hebben we twee groepen: de accentgroep en de combiklas. Beide groepen bestaan uit zo’n 10 kinderen, die worden begeleid door een leerkracht en een pedagogisch medewerker. Bij de accentgroep krijgen de leerlingen een Onderwijs-Zorg arrangement op maat en zijn er aangepaste schooltijden. In de schoolgids vind je meer informatie over beide groepen.

Veiligheid en rust op school

Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. Als er toch pestgedrag voorkomt, pakken we dit aan volgens het pestprotocol. Hiervoor is een speciale coördinator aangesteld. Kijk voor meer informatie in onze schoolgids.

Orthopedagogische visie

Om jezelf te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat jij je veilig, gesteund en geaccepteerd voelt. In onze benadering gaan we uit van wat jij nodig hebt en bij jou past. Het onderwijs is op maat afgestemd. We bieden jou veiligheid door vaste, voorspelbare regels en routines. Bij het overschrijden van de regels zijn we duidelijk en consequent. We gaan uit van het positieve en kijken naar wat iemand kan.

Je wordt gehoord en gezien. Je leert om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Je leert om verantwoordelijk te zijn voor jezelf en voor je groep. Doordat iedereen weer anders is, leer je ook om te gaan met verschillen tussen mensen.

Aanmelden

Aanmelding op een school voor speciaal onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. De Rietlanden is aangesloten bij samenwerkingsverband De Meierij, 30.05 PO (regio ’s-Hertogenbosch).

Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven. Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en www.demeierij-po.nl

Vacatures

De Rietlanden is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures op 

www.werkenbijkoraal.nl