Lesrooster en vakanties
Het Aventurijncollege

Lesrooster en vakanties

Het Aventurijncollege biedt voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) aan. Dit is op drie niveaus: de basisberoepsgerichte leerweg (bbl), de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) en de theoretische leerweg (tl). In het tweede leerjaar kies je een profiel en vakkenpakket. We maken elk jaar een ontwikkelingsplan, waarbij we uitgaan van jouw mogelijkheden. Hierin staat welke onderwijsdoelen je kunt halen en je uitstroomniveau. Leerlingen stromen uit naar het reguliere vmbo, mbo of havo.

Lesrooster

Maandag

08.30 – 14.25

Dinsdag

08.30 – 14.25

Woensdag

08.30 – 14.25  

Donderdag

08.30 – 14.25

Vrijdag

08.30 – 14.25

Pauzes
In de ochtend heb je een kwartier pauze en met de lunch is er een pauze van 20 minuten.

Het Aventurijncollege Bergen op Zoom
Het Aventurijncollege Bergen op Zoom
Het Aventurijncollege Bergen op Zoom

Vakanties

Herfstvakantie

14 oktober t/m 18 oktober 2019

Start kerstvakantie

20 december 2019, vanaf 12.30 uur

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 28 februari 2020

Meivakantie

20 april 2020 t/m 1 mei 2020

Hemelvaartonderbreking

21 mei t/m 22 mei 2020

Start zomervakantie

10 juli 2020, vanaf 12.30 uur

Zomervakantie

13 juli t/m 21 augustus 2020

Studiedagen

In het schooljaar 2019-2020 zijn er 5 studiedagen en 3 studiemiddagen gepland. Tijdens deze studiedagen is de school gesloten en zijn de leerlingen vrij. Verder zijn de leerlingen één dag in januari of februari vrij om leerlingenbesprekingen te voeren. Wij informeren u hier tijdig over.

  • 10 september 2019
  • 13 november 2019
  • 12 december 2019, vanaf 12.30 uur
  • 22 januari 2020, vanaf 12.30 uur
  • 19 maart 2020, vanaf 12.30 uur
  • 10 april 2020
  • 4 mei 2020
  • 19 juni 2020

Onderwijsvorm

Het lesprogramma laten we zoveel mogelijk gelijk lopen met het reguliere voortgezet onderwijs. In de schoolgids vind je meer informatie over het vakkenpakket. Naast het lesprogramma krijg je lessen over burgerschap en besteden we aandacht aan je sociaal-emotionele ontwikkeling (gedragslessen). Je zit in de klas met 11 of 12 leerlingen. Je hebt een vaste klassenmentor. Daarnaast werken we in diverse zorggroepen, waarvoor we een specifieke aanpak hebben. Deze zorggroepen bestaan uit 6 tot 10 leerlingen. Er is een medewerker uit de zorg aanwezig in de klas voor extra ondersteuning. Twee keer per jaar krijg je een rapport.