Het Aventurijncollege

Praktische informatie

Als het passend onderwijs op een reguliere school onvoldoende aansluit bij jou, dan kun je terecht bij het speciaal onderwijs. Het Aventurijncollege is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op hun gedrag en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. We werken intensief samen met Juzt (hulpverlening jeugd en gezin), GGZ-WNB, Stichting Open Door en Praktijk Memo.

Passend Onderwijs

Het Aventurijncollege is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op hun gedrag en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Didactisch gezien functioneren zij op vmbo-niveau. Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

 • je krijgt onderwijs in kleine klassen met 10-12 leerlingen. Je hebt één vaste docent (of twee parttime docenten)
 • onderwijsassistenten zijn extra helpende handen in en buiten de klas
 • in het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines
 • we passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsplan met jou op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers
 • het team heeft veel kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen.
 • nauwe afstemming met zorgpartners die bij jou betrokken zijn

Samenwerking

Het Aventurijncollege werkt samen met verschillende zorgpartners. Daarnaast werken we samen met het bedrijfsleven voor stages.
 

 • GGZ-WNB
  Met GGZ-WNB werken we samen in het zogenoemde BOTS-traject (Back On Track Successfully) voor leerlingen met internaliserende problematiek die door omstandigheden niet meer naar school gaan.
   
 • Stichting Open Door
  Met Open Door wordt op twee manieren samengewerkt. We leveren onderwijs en vooral begeleiding terug naar onderwijs voor leerlingen die tijdelijk in de zorginstelling geplaatst zijn. Daarnaast hebben we op school een groep waarin de medewerkers van Open Door regelmatig aanwezig zijn en trainingen en begeleiding uitvoeren.
   
 • Praktijk Memo
  Daar waar leerlingen tijdelijk bij Praktijk Memo voor behandeling geplaatst zijn, wordt onderwijs en vooral begeleiding terug naar onderwijs geleverd door Het Aventurijncollege.

Daarnaast hebben we een samenwerking met dagtrainingscentrum De Spoorzoeker van Juzt. Jongeren die daar (tijdelijk) verblijven, krijgen onderwijs op Het Aventurijncollege.

We werken verder ook samen met andere zorgpartners die bij jou betrokken zijn, zodat we jou samen zo optimaal verder kunnen helpen.

Aanmelden

Aanmelding op een school voor speciaal onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. Het Aventurijncollege is aangesloten bij Samenwerkingsverband Brabantse Wal 30.01 VO. Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven.

Het is ook mogelijk om leerlingen aan te melden die vallen onder een ander samenwerkingsverband, zoals samenwerkingsverband Roos VO uit Roosendaal en omstreken. Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en op www.swvbrabantsewal.nl.

Vacatures

Het Aventurijncollege is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures op: 

www.werkenbijkoraal.nl