Het Brederocollege

Praktische informatie

Als het passend onderwijs op een reguliere school onvoldoende aansluit bij jou, dan kun je terecht bij het speciaal onderwijs. Het Brederocollege is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen en psychiatrische problematiek. We vinden de kwaliteit van ons onderwijs heel belangrijk en meten dit aan de hand van leerlingresultaten, een tevredenheidsmeting en zelfevaluatie.  

Passend Onderwijs

Het Brederocollege is een school voor speciaal onderwijs cluster 4. Onze doelgroep zijn leerlingen met ernstige sociaal-emotionele problemen en psychiatrische problematiek. Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • je krijgt onderwijs in kleine klassen met 12 leerlingen. Je hebt één vaste mentor (of twee parttime mentoren) in de onderbouw en meerdere docenten in de bovenbouw
  • onderwijsassistenten en leraarondersteuners zijn extra helpende handen in en buiten de klas
  • in het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines
  • we passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsplan met jou op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers
  • we hebben een hoog geschoold team, met kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen
  • nauwe samenwerking met zorgpartners die betrokken zijn bij individuele leerlingen

Aanmelden van een nieuwe leerling

Aanmelding op een school voor speciaal onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. Aangezien Het Brederocollege een regiofunctie heeft, is onze school aangesloten bij een aantal samenwerkingsverbanden: RSV Breda VO 3003 (regio Breda), SWV Roos VO 3002 (regio Roosendaal) en SWV VO 3001 Brabantse Wal (regio Bergen op Zoom). Het samenwerkingsverband in jouw regio moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven.

Klik op onderstaande uitklapmenu's om alle informatie per leerling te lezen:

Leerlingen uit het primair onderwijs
Leerling uit het voortgezet onderwijs

Gelieve uiterlijk vrijdag 13 maart 2020 aanmelden. De ondertekende documenten kunnen per mail of per post aangeleverd worden.

Per mail:              brederocollege@koraal.nl met als onderwerp ‘aanmelding + naam leerling’

Per post:              Het Brederocollege
                             o.v.v. aanmelding
                             Brederostraat 35
                             4819 HG Breda

Voor tussentijdse vragen kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon of via het algemeen mailadres brederocollege@koraal.nl of telefoonnummer 076 523 3636

Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op:

Vacatures

Het Brederocollege is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures op 

www.werkenbijkoraal.nl