Plein³

Onze school - Onze voorziening

Plein³ is een speciale voorziening waar voortgezet speciaal onderwijs en zorg integraal worden aangeboden waarbij de jongere en zijn perspectief centraal staan. De voorziening biedt onderwijs, arbeidsparticipatie en zorg aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud die op verschillende gebieden problemen ervaren. Waarbij er wordt gewerkt vanuit de drie psychologische basisbehoeften Relatie Competentie en Autonomie.