Horsterveen

Onderwijsaanbod

Horsterveen hanteert een 13-weken onderwijsprogramma voor de jongeren aangezien RJJI Horsterveen alleen kortverblijf afdelingen heeft. Het programma is een 13-weekse cyclus van op zichzelf staande lessen in de gebieden wonen, werken, algemene kennis en zelfredzaamheid.

13-weken onderwijsprogramma

Horsterveen hanteert een 13-weken onderwijsprogramma voor de jongeren aangezien RJJI Horsterveen alleen kortverblijf afdelingen heeft. Het programma is een 13-weekse cyclus van op zichzelf staande lessen in de gebieden wonen, werken, algemene kennis en zelfredzaamheid. Voor een jongere maakt het niet uit in welke week of op welke dag in het schooljaar hij start in de kortverblijfgroep. Na 13 weken heeft hij alle lessen gevolgd en voegt hij uit bij het onderwijs en RJJI Horsterveen. De lessentabel is opgebouwd uit lessen omtrent burgerschap, zelfredzaamheid, actualiteiten en thema’s, emotionele ontwikkeling, taal en communicatie, rekenen, ICT, techniek, zorg en welzijn, bewegingsonderwijs, mentorgesprekken en groepsgesprekken.

Daarnaast verzorgen we specifieke maatwerktrajecten met betrekking tot vmbo- en mbo-begeleiding. Op verzoek bieden we ook thema’s aan gericht op de theorie van Rijbewijs B, VCA-deelcertificaat en theorie omtrent het vaarbewijs.

Onderwijsklimaat

Maandag tot en met vrijdag verzorgen we onderwijs van 08.30 uur tot 16.00 uur (5 lesuren per dag). Dit doen we in lesgroepen van maximaal acht jongeren. Iedere jongere krijgt een lesprogramma op maat binnen het algemene lesprogramma. Deze individuele benadering biedt de jongere de mogelijkheid te werken aan een positief en reëel zelfbeeld, van waaruit aan een toekomstperspectief gewerkt kan worden.

De school legt naast de theoretische- en praktijkgerichte lesinhoud in het bijzonder de nadruk op vaardigheden zoals het aangaan van relaties, zelfverzorging, luisteren, gezag accepteren, plannen en doorzettingsvermogen (de zogenaamde LGO-competenties). Ontwikkeling bij de jongeren vindt plaats wanneer er sprake is van een prettige sfeer, wanneer ze goed in hun vel zitten en er goed wordt aangesloten bij de mogelijkheden en wensen van de jongeren. Aan deze aspecten wordt tijdens het onderwijs veel aandacht besteed.

De voortgangsrapportage uit het kerndocument van Horsterveen maakt onderdeel uit van het perspectiefplan en stemmen we af met de verantwoordelijke gedragsdeskundige van de inrichting.