Horsterveen

Praktische informatie

Binnen Horsterveen kennen we drie uitstroombestemmingen, te weten: vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding. Aan de hand van de uitstroombestemmingen bepalen we samen met de jongere welk traject het meest geschikt is.

Uitstroombestemmingen

Binnen Horsterveen kennen we drie uitstroombestemmingen, te weten: vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding. Aan de hand van de uitstroombestemmingen bepalen we samen met de jongere welk traject het meest geschikt is.

Uitplaatsing/doorplaatsing naar vervolgschool:
Als de jongere RJJI Hrsterveen verlaat zet Horsterveen zich in om een naadloze aansluiting op het vervolgtraject mogelijk te maken. De Commissie voor de Begeleiding heeft nauw contact met de betrokken interne trajectbegeleider die de jongere vanuit de inrichting toegewezen kreeg. In overeenstemming verzorgen zij een eventuele aanmelding op vervolgonderwijs of ondersteunen zij de jongere bij het vinden van werk of een dagbesteding.

Toetsing
Horsterveen kent een diversiteit aan jongeren. Nagenoeg elke jongere heeft een afwijkende onderwijshistorie, waardoor de toepasbaarheid van toetsinstrumenten kritisch bepaald moet worden. Horsterveen probeert derhalve een globaal onderscheid in de doelgroep te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met een mogelijk sterk veranderende leefsituatie binnen een korte termijn van de jongere.

Examinering
We hebben één mogelijkheid qua examinering voor onze jongeren, rekening houdend met uitstroombestemming (vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding):

  • Branchegerichte certificering in samenwerking met branchegerichte organisaties. Horsterveen kan in samenwerking met diverse ketenpartners een branchegericht aanbod voor jongeren aanbieden die om diverse redenen niet in aanmerking komen voor het behalen van een diploma. Voordat het traject van certificering wordt aangevangen, onderzoeken we of de jongere al dan niet in aanmerking komt voor dit traject.
  • Certificering zou kunnen plaatsvinden binnen EHBO en VCA (deelcertificaat).

Arbeidstoeleiding

  • Tijdens arbeidstoeleiding (ATL) trainen we arbeid(stoeleidende) vaardigheden. ATL biedt plaats aan jongeren in een traject voor arbeid en leerervaring. Het behalen van branchegerichte certificaten kan tot de mogelijkheden behoren. Voordat het traject van certificering wordt aangevangen, onderzoeken we of de jongere al dan niet in aanmerking komt voor dit traject.