Consultatiepunt

Een verstandelijke beperking gaat vaak gepaard met specifieke, complexe problemen. Mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen of bijvoorbeeld in een Thomashuis, zorgboerderij of sociowoning kunnen gebruik maken van onze expertise en ervaring via het consultatiepunt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking maken gebruik van eerstelijnszorg in de wijk in plaats van de zorg van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit komt omdat ze langer thuis blijven wonen of omdat ze in een kleinschalige woonvoorziening wonen. Een verstandelijke beperking gaat vaak gepaard met specifieke, complexe problemen. Daarom is het wenselijk dat er gebruik gemaakt kan worden van de expertise en ervaring van de professionals die verbonden zijn aan een instelling, zoals de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG), gedragskundige, ergotherapeut, logopedist en fysiotherapeut.

De huisarts kan naar ons doorverwijzen als er problemen zijn met of vragen zijn over onder andere epilepsie, gedragsproblemen, syndroom controles, eten en drinken, communicatie, zintuigen, het bewegingsapparaat, seksualiteit, palliatieve zorg en wilsbekwaamheid. De expertise en ervaring van de professionals kan op de volgende manieren worden ingezet: een afspraak op het spreekuur, het aansluiten bij een multidisciplinair overleg en een intercollegiaal overleg.

Een aanmelding voor het consultatiepunt gaat door middel van een verwijzing van de eigen huisarts en het invullen van het onderstaande aanmeldformulier. Voor huisartsen is het tevens mogelijk om telefonisch contact op te nemen voor een intercollegiaal overleg.

Meer weten

Wilt u meer weten over het consultatiepunt voor mensen met een verstandelijke beperking?
Kijk voor meer informatie in onderstaande flyer of neem contact op met de medische dienst van Koraal regio Noord- en Midden-Limburg via mdanna@koraal.nl of tel. 0475 – 57 98 67.