Intensieve zorg en begeleiding

Ongeveer de helft van de bewoners van onze gehandicaptenzorg-locaties heeft een complexe zorgvraag. Dit zorgt voor een opeenstapeling van gezondheidsproblemen die voortkomen uit hun verstandelijke én lichamelijke beperkingen.

Het is een uitdaging voor onze medewerkers deze vaak ernstig meervoudig beperkte bewoners de zorg en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Onze gehandicaptenzorg-locaties St. Anna, Op de Bies en Maasveld hebben onder meer artsen (specialisme AVG: arts verstandelijk gehandicapten), fysiotherapeuten, logopedisten, gedragswetenschappers, verpleegkundigen en groepsbegeleiders in dienst om ze daarbij optimaal te ondersteunen.

Goede zorg hangt direct samen met intensieve, multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast worden medewerkers regelmatig en adequaat  bijgeschoold. Uitgangspunt is om onze cliënten het leven te laten leiden waarvoor zij kiezen en er tevens voor te zorgen dat ze, waar mogelijk, zelf de regie houden. Koraal vindt de stem van cliënten, ouders, verwanten en/of en van de wettelijk vertegenwoordiger belangrijk.

Onze cliënten met complexe zorgvragen wonen allemaal in kleine groepen in mooie en comfortabele woningen. Kijk eens op de website Wonen bij Koraal voor een indruk van ons woningaanbod. Het geeft medewerkers veel professionele voldoening als ze erin slagen contact te maken met bewoners die ernstig beperkt zijn, zoals bewoners met een ligorthese die zich nauwelijks kunnen uiten.

We zoeken wegen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij ondersteuningsvragen, niet alleen in dagelijkse dingen zoals douchen, aankleden en eten, maar ook met dagbesteding op maat, goede medische zorg, fysiotherapie, logopedie en ondersteuning van gedragswetenschappers.