Behandeling na seksuele uitbuiting

Heb je een vriend die je dwingt met anderen naar bed te gaan? Ben je op een andere manier in gevaar? Zijn er mensen die geld aan je willen verdienen? Een veilige plek voor passende behandeling en een plek om eventueel te verblijven zijn dan de eerste stap. Die plek bieden wij jou. Van daaruit ga je verder werken. Aan je eigen kracht.

Daarvoor hebben we YIP! Dat staat voor Your Inner Power. Yip! is een landelijk behandelprogramma voor jonge mensen met LVB en/of psychiatrische problematiek, die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van mensenhandel: seksuele uitbuiting, vaak in combinatie met criminele uitbuiting.

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn steeds vaker slachtoffer van seksuele uitbuiting. Hun beperking vraagt om een specifieke benadering waardoor het risico bestaat dat zij binnen het reguliere zorgaanbod niet de juiste hulp krijgen en steeds verder in een neerwaartse spiraal terecht komen.

Koraal biedt snelle en deskundige hulp aan slachtoffers van seksuele uitbuiting met een licht verstandelijke beperking en/of een psychiatrische problematiek.

Vragen over seksuele uitbuiting?

Wil je sparren over signalen die duiden op seksuele uitbuiting bij iemand in je omgeving? Bij een leerling, een cliënt of misschien wel bij jezelf? Vertelt je onderbuikgevoel je dat er iets niet klopt? Of wil je meer weten over de behandeling die we bieden aan slachtoffers van seksuele uitbuiting?

Twijfel dan niet en neem contact met ons op!

We zijn 24/7 bereikbaar via het e-mailadres vragenoveruitbuiting@koraal.nl. Bel je liever met één van onze medewerkers? Dat kan ook. Je kunt ons vrijblijvend bellen op dinsdagen en donderdagen van 9 tot 12 uur. De consultatielijn is bereikbaar via 088 - 50 57 410.

Kijk ook eens op www.11vb.nl. Door het invullen van een korte vragenlijst en QuickScan kan je het risico inschatten of een meisje of jongen in handen kan vallen van een mensenhandelaar of slachtoffer van seksuele uitbuiting kan worden.
Hierdoor kan ook jij een bijdrage leveren aan het voorkomen van deze vorm van criminaliteit, die in de volksmond vaak nog 'loverboypraktijken' worden genoemd.

Preventie en voorlichting

Koraal zet haar expertise met regelmaat ook in voor de preventie van seksuele uitbuiting in combinatie met criminele uitbuiting. Bij de voorlichting richten we ons zowel op de interne jeugd, leerlingen, medewerkers, als op de externe wereld.

Denk daarbij aan voorlichting over (signalen van) mensenhandel, social media in relatie tot mensenhandel en slachtofferschap in combinatie cognitieve en adaptieve beperkingen. We vertrekken bij de preventie en voorlichting vanuit de ervaringsverhalen van mensen die in aanraking zijn gekomen met mensenhandel.

Kennisontwikkeling

Naast preventie en behandeling op het gebied van uitbuiting en mensenhandel, zet Koraal zich in voor kennisontwikkeling en kennisdeling. Dit doen we door het doen van onderzoek, projecten en het uitwisselen van kennis.


Project 'Preventie en behandeling (potentiële) slachtoffers seksuele uitbuiting LVB/GGZ’

Doelen van het project waren:

  • een betere preventie, signalering, opvang en behandeling van slachtoffers van mensenhandel
  • hulpverleners scholen op het gebied van herkenning van (potentiële) slachtoffers functionerend op het niveau van een LVB.

​De verschillende activiteiten binnen dit project hebben o.a. geleid tot de (door)ontwikkeling van de 11VB Signaleringstool, de Microtraining ‘Zie jij het ook?’ voor professionals, en de methodiekomschrijving en evaluatie van het behandelprogramma YIP! van Koraal.

De ontwikkelingen en opgedane kennis en inzichten vanuit het project zijn samengebracht in zeven factsheets. 

1. Factsheetoverzicht Koraal
Een inleiding op het project en projectresultaten. Een overzicht van de factsheets wordt getoond.

2. Kwetsbaarheden, signalen en beschermende factoren jongens
Koraal heeft een verkennend onderzoek verricht naar kwetsbaarheden, signalen en beschermende factoren van seksuele uitbuiting bij jongens middels een literatuuronderzoek en een expertraadpleging. In deze factsheet worden de resultaten samengevat.  

3. 11VB Signaleringstool
Het is van groot belang om het risico op slachtofferschap en daarbij behorende signalen te herkennen, tijdig in te grijpen en passende hulp te bieden. 11VB is een signaleringstool die hierbij kan helpen. Lees deze factsheet voor meer informatie over 11VB. 

4. 11VB Signaleringstool: analyse 
In de periode 2019-2021 is anonieme data verzameld via de ingevulde  quickscans en vragenlijsten 11VB. Deze factsheet geeft inzicht in de mate waarin de verschillende signalen voorkwamen bij de jongens en meisjes voor wie de signaleringstools zijn ingevuld.  

5. Stappenplan 
Bij (vermoedens van) uitbuiting moet er zorgvuldig en adequaat gehandeld worden. Wanneer er een onderbuikgevoel of signalen aanwezig zijn, is het belangrijk om uit te zoeken wat er aan de hand is. De stappen in deze factsheet helpen daarbij.

6. Uitbuiting en LVB 
Jongeren functionerend op het niveau van een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van uitbuiting. In deze factsheet wordt meer inzicht gegeven in de risicofactoren, signalen en hulpverleningsbehoeften van deze jongeren. 

7. Behandelprogramma YIP! 
Het behandelprogramma YIP! biedt landelijke zorg aan jonge mensen functionerend op het niveau van een LVB en/of met psychiatrische problematiek. YIP! wordt klinisch vanuit een open 24-uursplaatsing én ambulant aangeboden. Lees in deze factsheet meer over het behandelprogramma YIP! 

Meer weten?

Wil je meer weten over Yip! en het behandelprogramma dat wij aanbieden aan slachtoffers van mensenhandel? Bekijk dan eens onze brochure of flyers door op een van de onderstaande items te klikken...