Neuro-Linguistic Programming

We creëren onze werkelijkheid door onze eigen positieve of negatieve gedachten over wat er gebeurt in onze wereld. Het meeste van wat we meemaken en van wat ons overkomt, creëren we niet zelf. Hoe we gebeurtenissen verbinden aan wat we al meegemaakt hebben en de daarbij behorende emoties gebeurt onbewust en bepaalt onze emotie hierop. Dit proces bepalen we, hoewel onbewust, zelf. 

Neuro-Linguistic Programming (NLP) helpt de jongere om zich bewust te worden van die onbewust gemaakte keuzes en vervolgens nieuwe patronen te bepalen en deze te verankeren in het denkpatroon. Hierdoor krijgen de emoties, de gedachten en de gebeurtenissen in het denken van de jongere een plek die de persoonlijke ontwikkeling niet langer negatief beïnvloedt. Het doel van Neuro-Linguistic Programming is om veranderingsprocessen in gang te zetten op basis van wat de jongere zelf wil veranderen. Weg van de huidige situatie en op weg naar de situatie die hij/zij wil bereiken.

De duur van de therapie is gemiddeld tussen de drie en acht behandelingen. Voor deze therapie is het belangrijk om dit in een nauwe samenwerking met direct betrokkenen van de jongere uit te voeren.