Werken met paarden in onze equitherapie

Paarden zijn gevoelige dieren. Ze kijken goed naar jou. En als jij ook goed naar hen kijkt, krijgen jullie een bijzondere band. Een band die jou verder helpt. Daarom heeft Koraal deze unieke vorm van therapie ontwikkeld.

Je leert je af te stemmen op het paard. En je merkt dat het paard daarop reageert. Zo gaan jullie samenwerken. Die vaardigheid neem je weer mee naar je gewone leven. Want ook omgaan met mensen vraagt om afstemmen en samenwerken.

Ik wilde leren om vertrouwen te krijgen in mijzelf én in andere mensen. Eerst durfde ik de grote Fries Yinte niet eens vast te houden. Nu help ik met optuigen, zit achterstevoren op het paard en durf ik zelfs in galop.
Annalena