training geweldloos verzet

Mijn kind is agressief

Soms is de situatie thuis nauwelijks nog hanteerbaar. Uw oudere kind is agressief, of richt zijn of haar boosheid op zichzelf. Praten maakt het alleen maar erger. Met de training Geweldloos Verzet zetten we u als ouder weer in uw kracht. 

U leert hoe u rustig en vastberaden optreedt, zonder dat dit opnieuw tot ruzie en agressie leidt. We betrekken ook anderen uit uw omgeving bij onze aanpak. Zo kunt u met elkaar werken aan veilige grenzen voor iedereen.

Dat legt ook de basis voor een aanpak van eventuele andere problemen. Bijvoorbeeld als uw kind niet naar school gaat. Of verslaafd is. Of in aanraking komt met de politie. Of veel riskante seksuele contacten heeft. Wij helpen u als ouder stevig te staan.

Meer weten?
Neem dan contact op met het Cliëntenbureau Noordoost Brabant van de locatie Maashorst via telefoonnummer 0411 – 65 23 33