Extra ondersteuning

Hulp op school en in de kinderopvang

Uw kind is normaal begaafd, maar doet het niet goed op school, bij de (kinder)opvang of buitenschoolse opvang. U maakt zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind of over de opvoeding. Deskundige medewerkers van Koraal kunnen u dan helpen. Zij springen bij op school of in de opvang. Uiteraard in nauw overleg met u.

Ze kijken wat er aan de hand is met uw kind. Wat zien ze in het gedrag? Hoe ontwikkelt uw kind zich? Is er misschien sprake van pesten? Daarna gaan ze aan de slag. Zodat uw kind zich weer fijn kan voelen op school of in de opvang. En de hulp krijgt die eventueel nodig is.

Wij bieden deze ondersteuning in nauwe samenwerking met u én me de groepsleid(st)er. Tijdig ingrijpen kan ervoor zorgen dat een kind zich weer veilig voelt en minder belemmeringen ervaart.

Meer informatie vindt u in onze brochure.