Intensieve begeleiding bij scheiding

Omgangshuis

Soms lukt het bij een scheiding niet om nog samen te overleggen. Er worden eenzijdig beslissingen genomen. De emoties lopen hoog op. Voor kinderen is dit zeer angstig. Daarom heeft Koraal een Omgangshuis. Ouderen en kinderen ontmoeten elkaar in een neutrale en veilige omgeving. Koraal begeleidt uw gezin gedurende een half jaar. 

In het Omgangshuis werken we met gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar. Een vechtscheiding is slecht voor hun geluk en hun ontwikkeling. Dat wil niemand. Daarom werkt u samen toe naar een nieuwe situatie.

Het Omgangshuis werkt aan twee hoofddoelen: aan contactherstel tussen ouder en kind en aan een betere samenwerking tussen de ouders. Om deze doelen te realiseren maken ouders gebruik van bemiddelingsgesprekken. U gaat met elkaar in gesprek om samen met een bemiddelaar te komen tot:

  • Afstemming over uw kinder(en) en ouderschap.
  • Afspraken om het contact vanuit het Omgangshuis verder vorm te geven.
  • Een op alle betrokkenen afgestemde omgangsregeling.

U maakt heldere afspraken. Na afloop van het programma gaat u die zelf in de praktijk brengen. Het succes hangt af van uw motivatie. Meedoen kan daarom alleen als u het allebei graag anders wilt.

Voor kinderen is het belangrijk dat zij na een echtscheiding een prettig contact hebben en houden met beide ouders. Zo kunnen ze een scheiding en de gevolgen daarvan beter verwerken en dat is van positieve invloed op hun persoonlijke ontwikkeling.

Bij onze locatie

Het omgangshuis is een ondersteuningsvorm die we aanbieden bij onze locatie Maashorst. Klik op onderstaande blok om rechtstreeks door te gaan naar de informatiepagina van deze locatie.