Ouderschapsreorganisatie

Echtscheiding? Blijf in gesprek

Bij een scheiding verandert er veel, en de gevoelens kunnen heftig zijn. Dat vraagt om een ‘reorganisatie’ van uw gezin. Daarom biedt Koraal de Ouderschapsreorganisatie of ORO aan. We helpen u met elkaar in gesprek te blijven. Zodat uw scheiding geen vechtscheiding wordt.

Onze bemiddelaar helpt u om alle belangrijke topics te bespreken. Hoe ziet u uw rollen als ouder na de scheiding? Wat zijn de verschillen? Welke afspraken zijn nodig? Samen zoekt u naar oplossingen. Het belang van de kinderen staat voorop. Tijdens een scheiding is het lastig om er steeds voor hen te zijn, en om ruimte te laten aan de andere ouder. Toch is dat nodig. Zodat u uw kinderen samen door dit proces kunt leiden.

Meer weten? 
Neem dan contact op met het Cliëntenbureau Noordoost Brabant via het telefoonnummer 0411 – 65 23 33.

Ik vond het lastig om mijn ex ruimte te geven met de kinderen. Door ORO heb ik geleerd hoe belangrijk het is dat wij als ouders onze kinderen samen begeleiden tijdens het echtscheidingsproces.