Koraal Kenniscentrum

Koraal ontwikkelt een eigen Kenniscentrum dat tot doel heeft om te zorgen voor een solide en state-of-the art kennisbasis voor alles wat wij doen. Dit loopt van de beschikbaarheid van de meest recente inzichten over wat werkt in de klas, de spreekkamer, op de groep en of het werk tot inzicht en kennis over de lange termijn-ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt, E-health en organisatieontwikkeling ten behoeve van strategische besluitvorming door onze Raad van Bestuur.

Het Koraal Kenniscentrum verbindt mensen aan elkaar, ontsluit en ontwikkelt kennis, biedt hoogspecialistische expertise aan professionals en coördineert het post-HBO opleidingsaanbod. Daartoe verbinden wij professionals en kennis binnen Koraal aan elkaar en leggen we verbindingen met universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten.