Kennis laten stromen

Het Kenniscentrum van Koraal speelt een actieve rol in het verbinden van ruim 4000 professionals met een achtergrond op het gebied van jeugdhulp, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en/of participatie. We stimuleren onze medewerkers zoveel mogelijk om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen we onze eigen zorg en ondersteuning verder ontwikkelen en nog beter inspelen op wat cliënten, leerlingen en hun verwanten van ons vragen.

Communities zijn een mooi voorbeeld van hoe het Kenniscentrum het delen van kennis en ervaringen faciliteert. Communities zijn online of offline groepen waarin ervaringsdeskundigen over een bepaald onderwerp met elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarnaast 'laadt' het Kenniscentrum verschillende communities vanuit de reeks ‘scouten-verbinden-inspireren-idee-plan-realisatie’. Hierdoor zijn de communities niet alleen een statische plek om kennis te delen, maar functioneren ze ook als laboratorium voor nieuwe ontwikkelingen.

Voorbeelden van de meest actieve communities binnen Koraal:
 

 • Teamontwikkeling
  Doelstelling is om sterke uitvoerende teams rondom cliënten en leerlingen te ontwikkelen die borg staan voor een hoge mate van kwaliteit van zorg, participatie en onderwijs.
   
 • Samen Beslissen
  Een methodiek waarbij cliënten, verwanten en medewerkers met elkaar werken aan een goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een gezonde organisatie.
   
 • Kwaliteitsmanagement
  Volgens Koraal is kwaliteit de bekwaamheid om aan de behoeften en verwachtingen van de cliënten en leerlingen te voldoen. Kwaliteit is dus geen toeval, maar een bewuste keuze.
   
 • Strategie Jeugdhulp
  Behandelt vragen als 'Hoe ziet het inhoudelijke concept voor de jeugdhulp die wij verlenen er in de toekomst uit? Wat is ons bijbehorende concept voor medewerkers? En hoe ziet – als we de antwoorden hebben geformuleerd op deze vragen – onze strategische visie er dan onder de streep uit?'
   
 • Participatie
  Meedoen geeft een goed gevoel en zorgt ervoor dat er uiteindelijk minder zorg nodig is. Door in te zetten op persoonlijk potentieel leveren wij een bijdrage aan het terugdringen van maatschappelijke kosten. Het streven van Koraal is niet om zoveel mogelijk zorg en ondersteuning te bieden. Nee, ons doel is om ervoor te zorgen dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen aan de maatschappij.

Van buiten naar binnen en van binnen naar buiten

Koraal participeert daarnaast actief in een groot aantal academische netwerken en onderzoeken. Het Kenniscentrum verbindt medewerkers binnen Koraal aan onderzoekers en wetenschappers en creëert zo meerwaarde voor onze cliënten, leerlingen en medewerkers. Door kennis van buiten naar binnen te halen én voor de bredere maatschappij door kennis van binnen naar buiten te brengen.