Kennisfuncties

Koraal-medewerkers en professionals van onze ketenpartners kunnen een beroep doen op het Kenniscentrum voor het inwinnen van hoogspecialistische kennis. Onder het Kenniscentrum van Koraal vallen namelijk het Koraal Consultatie Team (KCT) en een team bestaande uit specialisten op het gebied van participatie, arbeidstoeleiding en arbeidsonderzoek.

Koraal Consultatie Team (KCT)

Het Koraal Consultatie Team biedt advies en ondersteuning aan teams of casussen waar men niet verder komt in zeer complexe casuïstiek. Het KCT, waarin psychiatrische, gedragswetenschappelijke en (systeem-)therapeutische kennis zijn verankerd, analyseert enerzijds vanuit een breed transdiagnostisch en orthopedagogisch kader wat er speelt bij de cliënt en diens systeem. Tegelijkertijd onderzoekt het KCT de interactie en interventiestrategieën met en van de betrokken professionals en biedt hen handelingsperspectieven.
 

Klik hier voor meer informatie over het Koraal Consultatie Team

Participatie, arbeidstoeleiding, arbeidskundig onderzoek

Binnen het Kenniscentrum van Koraal is een team actief dat hoogspecialistische kennis in huis heeft op het gebied van participatie, arbeidstoeleiding en arbeidskundig onderszoek. De dienstverlening is gericht op cliënten met een (licht) verstandelijke beperking. Vanuit een jarenlange ervaring op het grensvlak van arbeidsmarkt, onderwijs en zorg weten wij als geen ander wat de mogelijkheden zijn om mensen op een passende plek aan de slag te krijgen.

Klik hier voor meer informatie over participatie