Koraal Consultatie Team

Soms is de problematiek van een cliënt of leerling met (een vermoeden van) een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en psychiatrische problematiek zo complex dat je behoefte hebt aan de kennis en ervaring van een specialist. Of je bent op zoek naar een goede second opinion. Een deskundige die jou vanuit zijn eigen expertise kan helpen en adviseren. Het Koraal Consultatie Team (KCT) biedt snel ‘schaarse’ gespecialiseerde kennis in diagnostiek, behandeling en ondersteuning van cliënten en leerlingen met een complexe problematiek.

Het KCT is een multidisciplinair kernteam dat onder meer bestaat uit een gespecialiseerde  (KJ)psychiater, een GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist, een Systeemdeskundige en een Teamcoach. Waar nodig kunnen we, om de vraag optimaal te beantwoorden, aanvullende expertise op maat inschakelen vanuit een zogenoemde expertiseschil. Denk daarbij aan een verpleegkundig specialist, gespecialiseerde diagnostici, vaktherapeuten, medici en coaches.

Het KCT maakt deel uit van het Expertise Centrum Koraal en biedt zijn dienstverlening zowel intern (binnen Koraal) als extern aan. Zorg- en onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van de diensten van het KCT door een abonnement af te nemen.

Meer weten over het KCT?

Neem tijdens kantooruren contact op met het secretariaat van het KCT:

Download hieronder onze brochure en factsheet. 

De dienstverlening van het KCT is op de eerste plaats gericht op het ‘ontzorgen’ van alle betrokkenen
rondom de cliënt of leerling.