Expertise op het gebied van participatie

Binnen het Kenniscentrum van Koraal is een team actief dat uitgebreide methodische kennis en expertise heeft op het gebied van participatie. Met participatie bedoelen we maximaal meedoen aan de maatschappij. Voor de één is een betaalde baan het uiteindelijke doel, voor de ander is meedoen aan een kaartavond in het buurthuis de doelstelling.

De specialisten van het Kenniscentrum staan via dagelijks contact met onze jobcoaches in verbinding met de praktijk en werken vanuit die positie aan het verder optimaliseren van methodieken en aan het borgen van kwaliteit.

Methodisch werken: objectief en betrouwbaar

Koraal werkt met methodieken als Supported Employment en MELBA, bijvoorbeeld om functies adequaat te beschrijven of om capaciteiten van een cliënt in beeld te brengen op een betrouwbare en objectieve manier. Op basis van een gedegen intake, worksamples, informatie van scholen, netwerk of andere voorgaande onderzoeken zijn we in staat een capaciteitenprofiel te maken met daarin mogelijkheden en ontwikkelpunten.

Arbeidskundig onderzoek

We kunnen arbeidskundig onderzoek uitvoeren om in kaart te brengen welke vaardigheden een cliënt bezit. Het doel is om cliënten inzicht te geven in hun werkgerelateerde vaardigheden. Het eindresultaat van elk onderzoek is een uitgebreid rapport waarin hun capaciteiten zijn omschreven en hoe ze in de praktijk aan deze vaardigheden kunnen werken om ze te verbeteren.

Specifieke kennis van het landelijke netwerk en wetgevingen

We kennen de landelijke arbeidsmarkt door en door en zijn op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen. Ook zijn we volledig op de hoogte van wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de Wajong, Jeugdwet, Participatiewet en Wmo. Deze kennis zetten wij in gedurende de zoektocht naar de best passende werkplek voor een cliënt.

Ontwikkelen van methodieken of producten

Wanneer we de markt erom vraagt, ontwikkelen we eigen producten en methodieken, bijvoorbeeld de SIWIT en SIWOV. SIWIT is een beroepsinteressetest die zich richt op jongeren en volwassenen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. SIWOV is een opleiding die mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid geeft om een VCA-certificaat te behalen.

Re-integratie- en jobcoachtrajecten

Koraal heeft landelijke contracten met en erkenningen van het UWV rondom de uitvoering van re-integratie- en jobcoachtrajecten. Zaken die we hierbij uit handen zijn nemen zijn bijvoorbeeld het informeren en begeleiden van jobcoaches, het uitvoeren van kwaliteitscontroles, het monitoren van de uitvoering en het rapporteren volgens de afgesproken systematiek.

"Samen met cliënten, leerlingen, ouders en verwanten zoeken we naar hoe iemand op zijn eigen manier maximaal kan meedoen. Dat is voor iedereen anders. De één wil graag meedoen aan een bingo-avond, de ander wil het liefst een baan bij een supermarkt. En weer een ander woont het liefst met anderen, onder begeleiding, in een gewone buurt."

Borging van kwaliteit

De participatie-specialisten binnen het Kenniscentrum houden zich ook bezig met het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening die wij op het gebied van participatie bieden. Door bijvoorbeeld individuele ondersteuning te bieden of intervisie op grotere schaal te organiseren. Zij richten zich ook op certificering en opleidingen.

Contactpersonen participatie

Anja Beelen

Manager arbeidsintegratie
06 - 54 78 28 53
abeelen@koraal.nl

Corine van Bragt

Manager arbeidsintegratie
06 - 54 31 54 82
cbragt@koraal.nl

Henk de Rooij

Staffunctionaris kwaliteit
06 - 30 55 05 35
hrooij@koraal.nl