5-step methodiek

We bieden onze medewerkers binnen de gehandicaptenzorg een methodiektraining. Met deze training, gebaseerd op de Kijkwijzer Koraal-5-step, werken we zoveel mogelijk aan één methodiek voor onze cliënten in de VG.

Deze methodiek is ontwikkeld vanuit een professionele deskundigheid die binnen Koraal aanwezig is. Wij hebben bestaande methodieken in de gehandicaptenzorg onderzocht en vertaald in vijf thema’s. Deze thema’s zijn voor ons de bouwstenen voor een goed leven. Zij vormen de Kijkwijzer Koraal-5-step (zie onderstaande afbeelding). 

Van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam 

Vanuit deze kijkwijzer kijken we naar de cliënt en organiseren we de zorg. Dat doen we voortaan allemaal op dezelfde manier en in dezelfde taal. In de methodiektraining leren we medewerkers hoe ze als teams de kwaliteit van zorg voor de cliënt verder kunnen verbeteren, zodat ook de kwaliteit van zijn leven verbetert. Het gaat er uiteindelijk om dat iedere medewerker op dezelfde manier werkt. Veel gebeurt onbewust al goed. De Methodiek Koraal-5-step-training gaat over het creëren van bewustwording. Van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam. 

Vijf invalshoeken 

De training is gebaseerd op de Kijkwijzer Koraal-5-step. Deze is ontwikkeld door Dr. Arno Willems, GZ-psycholoog van Koraal. 

De kijkwijzer kent vijf verschillende invalshoeken: 

  1. Afstemmen in relatie; kwaliteitsvolle en positieve interacties. 
  2. Scheppen van kansen in de omgeving; gebruik maken van de omgeving en voor de cliënt belangrijke personen. 
  3. Ontwikkelen van competenties; ondersteunen bij de ontwikkelingsmogelijkheden en behoefte. 
  4. Creëren van persoonlijk evenwicht; zorg dragen voor lichamelijk en emotioneel welzijn. 
  5. Benutten van motivatie, stimuleren van de eigen invloed. 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over methodiektraining en de Kijkwijzer Koraal-5-step? Bekijk dan eens de brochure of het interview 'Betere ondersteuning door methodiektraining