Het Warandecollege

Het Warandecollege is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Oosterhout. Leerlingen van 12 tot 18 jaar die moeilijk opvoedbaar zijn en ernstige gedrags- of psychiatrische problemen hebben, kunnen hier onderwijs volgen. Een groot deel van de leerlingen is in behandeling bij een jeugdzorginstelling van Juzt. De school geeft onderwijs op vmbo-niveau.
Meer weten?

Telefoon: 0162 - 45 37 49
E-mail: warandecollege@koraal.nl
Schoolleider: Koert van der Linden

Koert van der Linden

Het Warandecollege

Jongeren die terecht komen bij Het Warandecollege hebben vaak al heel wat achter de rug. Je vertrouwen in jezelf, in anderen en in de maatschappij heeft vaak een stevige deuk opgelopen. Vaak spelen er heel wat problemen. Bij Het Warandecollege steken we in eerste instantie in op dat je weer leert om naar school te gaan. We stimuleren je om aan de slag te gaan met je emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden. We begeleiden je in zelfstandig gedrag en zelfredzaamheid. Maar we geven ook duidelijke grenzen aan. We zijn geduldig en consequent. Je krijgt veel structuur aangeboden, met duidelijke dagelijkse routines.

De begeleiding op school wordt, indien van toepassing, in nauw overleg afgestemd met de behandeling die je krijgt bij de jeugdzorginstelling van Juzt. Je leert dat je met kleine stapjes zeker vooruitgang kunt boeken. We stimuleren en begeleiden je daarin met ons waarderingssysteem Step Forward. Als je zelf ervaart dat je vooruit gaat, krijg je stapje voor stapje steeds meer vertrouwen in jezelf, in anderen en in je toekomst.

Opnieuw leren vertrouwen

Meer weten?

Heeft u als ouder/vertegenwoordiger, of als leerling zelf, vragen over Het Warandecollege? Dan kunt u terecht bij onze schoolleider Koert van der Linden.

T 0162 - 45 37 49
E warandecollege@koraal.nl

Andere vragen? Maak dan gebruik van onderstaande contactgegevens. 

Onze school is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur. Op woensdag zijn we tot 14.00 uur bereikbaar.

T 0162 - 45 37 49
E warandecollege@koraal.nl

Bezoekadres
Bredaseweg 140
4904 SC Oosterhout