Almata Onderwijs gaat verder onder de naam Het Olivijncollege

12 april 2019

Op woensdag 10 april is tijdens een feestelijke officiële opening de nieuwe naam van Almata Onderwijs onthuld: de Ossendrechtse school voor voortgezet speciaal onderwijs van Koraal gaat verder onder de naam Het Olivijncollege!

Sinds 1 augustus 2018 is Almata Onderwijs aangesloten bij Het Driespan, onderdeel van Koraal. Schoolleider Tim Matthijssen: “De afgelopen periode hebben we ons bezig gehouden met de integratie van Almata Onderwijs binnen Koraal. Inmiddels staat een en ander al goed op de rit en dat hebben we op woensdag 10 april gevierd met een feestelijke officiële opening. Tijdens deze opening hebben we onze nieuwe naam onthuld: Het Olivijncollege! We zijn heel trots op onze nieuwe naam. De Olivijn staat voor frisse moed om verder te gaan, jezelf te verbeteren en opnieuw te proberen. Vanuit de missie van Het Olivijncollege willen we de leerling ondersteunen om met betrokkenheid en veiligheid nieuwe kansen te zien en met zelfvertrouwen de nieuwe kansen aan te pakken. Samen op zoek naar jouw talent!“

Ivo van Riel, directeur Het Driespan benadrukte tijdens de opening het belang van de goede samenwerking met onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeente Woensdrecht, het SWV Brabantse Wal VO, Via Almata en de collega’s binnen Het Driespan en Koraal. “We kunnen trots zijn op wat er al gerealiseerd is, maar we hebben ook nog een weg te lopen. Het gaat hier om specifiek onderwijs, kleinschalig, er zijn ook een aantal veranderingen in de jeugdzorg etc. Het zijn spannende tijden, mooie tijden, en we gaan ervoor om het verder door te ontwikkelen.”

Ook wethouder Lars van der Beek van gemeente Woensdrecht is trots: “Trots op het feit dat we in ónze gemeente voortgezet speciaal onderwijs kúnnen bieden. Dat we kunnen voorzien in een regionale behoefte. Met deze kleine school, maar met een hele grote betekenis. Want de combinatie tussen jeugdzorg en onderwijs komt hier optimaal tot uiting. Door wonen, leren en werken te integreren en zorg op maat te bieden, krijgen de cliënten en leerlingen hier de kans om weer te durven dromen. Een reëel toekomstperspectief te ontwikkelen. Lange tijd ontbrak er zekerheid. Sinds dit schooljaar is die zekerheid er en dat is heel veel waard.”

Het Olivijncollege biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen vanaf 12 jaar op PRO niveau. Het is een cluster 4 school die onderwijs en begeleiding op maat biedt aan jongeren die zijn opgenomen bij Via Almata, een gesloten instelling binnen de jeugdzorg plus.

Terug naar het overzicht