Doorontwikkeling app SignaLEREN: Samen kom je verder!

23 februari 2021

Sinds maart 2020 is de Innovatie-impuls, het programma van VWS voor duurzame inzet van technologie, betrokken bij de doorontwikkeling en opschaling van veelbelovende eHealth. Eén van de thema’s is zelfredzaamheid. In het kader van de Innovatie-impuls, uitgevoerd door Vilans en Academy Het Dorp, heeft er een vervolg pilot op de app SignaLEREN plaatsgevonden waarmee de zelfredzaamheid van cliënten wordt bevorderd.

App SignaLEREN helpt jongeren hun spanning te reguleren

SignaLEREN is een app die door Koraal en Ivengi is ontwikkeld en jongeren helpt hun spanning beter te reguleren. Het mooie aan de app is dat de jongeren zélf meteen actie kunnen ondernemen. SignaLEREN biedt verschillende oefeningen die naar behoefte van iedere jongere kan worden ingesteld. Denk aan ademhalingsoefeningen, een rustgevend filmpje kijken of luisteren naar een ingesproken boodschap van de ouder.

De cliënt heeft zelf regie

SignaLEREN is door Brigitte Blijlevens en Natalie van Hilst vanuit de praktijk ontwikkeld. Brigitte vertelt: “Met de app SignaLEREN proberen we daar waar het kan de cliënt de regie te geven. Zeker wanneer een cliënt hoog in spanning zit kan dit belangrijk zijn”. Daarnaast ziet Brigitte een grote meerwaarde in de app. “Een cliënt zei het zelf al heel treffend; met de app kan ik zelf bepalen wat ik kan doen en hoeft de groepsleiding dat niet voor mij te doen”.

SignaLEREN bij Ipse de Bruggen 

De app SignaLEREN is zorgorganisatie Ipse de Bruggen opgevallen door de toegevoegde waarde die het cliënten biedt. Op basis hiervan heeft Ipse de Bruggen geadviseerd de app op te nemen binnen de Innovatie-impuls. Katja Tempelaars, gedragsdeskundige bij Ipse de Bruggen: “Als gedragsdeskundige loop je er tegenaan dat een cliënt iets leert in een therapiesessie, maar vervolgens toch moeite heeft om het geleerde toe te passen in het dagelijks leven. Met een app stel je de cliënt in staat om op ieder moment dat dit nodig is, zelf zijn spanning te reguleren met een zelfgekozen interventie. Dit maakt hem minder afhankelijk van wat de begeleider kan doen, je legt de regie bij de client.”  

  

Versie 2.0 voor alle organisaties beschikbaar

De afgelopen jaren hebben Koraal en Ivengi de app SignaLEREN doorontwikkeld. Sinds de zomer van 2020 heeft er een intensieve samenwerking plaats gevonden tussen Ivengi, Ipse de Bruggen, Koraal, ’s Heeren Loo, de Haardstee en de Innovatie-impuls waar Vilans en Academy het Dorp de ondersteunende partijen in zijn. Met de bovengenoemde partijen is het gelukt om de app te optimaliseren waardoor deze nu goed aansluit op de eindgebruiker. De samenwerking tussen zorg en appbouwer Ivengi heeft ervoor gezorgd dat dit mooie resultaat is bereikt. De app SignaLEREN versie 2.0 is nu voor alle organisaties beschikbaar!

Terug naar het overzicht