Koraal ambitieus aan de slag met Strategie Jeugd

26 maart 2019

Hoe ziet het inhoudelijke concept voor de jeugdhulp die wij verlenen er in de toekomst uit? Wat is ons bijbehorende concept voor medewerkers? Anders gezegd: waarom zouden mensen de komende tien jaar bij Koraal willen werken? En hoe ziet – als we de antwoorden hebben geformuleerd op deze vragen – onze business case er dan onder de streep uit? Deze vragen staan centraal in het traject dat de projectgroep Strategie Jeugd ‘20 - ‘25 in januari in opdracht van de Raad van Bestuur is gestart en waarvan de uitkomsten in mei worden verwacht

De aanleiding voor een nieuwe strategie is tweeledig. Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 is de context veranderd waarbinnen Koraal jeugdhulp aanbiedt. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de hulp aan jongeren en dienen te werken met aanzienlijk krappere budgetten dan de Provincie voorheen.

Tegelijkertijd is het denken over wat de beste hulp is - ook voor de complexe vragen van de doelgroep van Koraal - aan het veranderen. Van oudsher is Koraal behoorlijk intramuraal georiënteerd in haar jeugdaanbod, terwijl financiers, cliënten en ouders en een steeds groter deel van onze medewerkers zich afvragen: zijn die opnames altijd wel nodig? Ook omdat er steeds meer bekend wordt over de negatieve (bij-)effecten van opnames.

Projectleider Jeroen Hoenderkamp: “Als we zeggen dat Koraal state of the art wil zijn, de best mogelijke hulp wil leveren, moeten we niet alleen naar een individuele methodiek kijken die we ergens gebruiken, maar het hele fundament van onze jeugdhulp kritisch onder de loep nemen. Het is om allerlei redenen tijd om eens te kijken naar wat ons aanbod op het terrein van de jeugdhulp is en hoe we het er vanaf brengen.”

Klantreizen
Een groep van veertig medewerkers uit alle geledingen van de organisatie is - onder leiding van Jeroen - bezig met het ontwikkelen van deze nieuwe strategie. Dit traject is sterk op de praktijk gebaseerd en verloopt in een hoog tempo. Er hebben onder andere al veel interviews met jongeren, ouders en medewerkers plaatsgevonden. Jeroen Hoenderkamp: “Een belangrijke vraag is: wat doet onze dienstverlening met jongeren en hun ouders? Maar ook met medewerkers, verwijzers en financiers? Voor het beantwoorden van deze vragen verplaatsen we ons telkens helemaal in onze ‘klant’ en kijken we vanuit hun perspectief. Wij noemen dit klantreizen en die leveren hele interessante en belangrijke inzichten op.”

Volledig artikel
Klik hier voor het volledige artikel...

Terug naar het overzicht