Koraal organiseert symposium 'Samen werkt!'

02 maart 2022

Als een kind met meervoudige en complexe problemen zorg nodig heeft, is samenwerking belangrijk. De Koraal locaties De Hondsberg en De La Salle staan daarbij niet op zichzelf. Vaak leveren wij maar een onderdeel van de zorg en is onze inzet van tijdelijke aard. Samenwerking met het gezin, verwijzers, jeugdprofessionals en andere zorgaanbieders is dus essentieel om de hulp te doen slagen en te borgen voor de toekomst. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de jeugdigen en hun gezinnen weer in hun kracht komen!

Wij nodigen u dan ook graag uit voor ons gratis symposium ‘Samen werkt!’ op 21 april.

Het liéfst Thuis: dat is wat Koraal beoogt als ze specialistische jeugdhulp biedt aan kinderen en jongeren met een cognitieve en/of adaptieve beperking. De behandeling wordt anders vormgeven, gebaseerd op de nieuwste inzichten en werkzame factoren, waarbij Koraal uitgaat van Trauma Informed Care (TIC).
Dit is een inhoudelijke pijler onder de koers die Koraal wil realiseren. Hierbij houden we rekening met de impact van ingrijpende jeugdervaringen, de gevolgen van toxische en langdurige stress, het belang van de ouders, familie en persoonlijk netwerk. Dit vraagt een specialistische aanpak voor kinderen en jongeren die door hun ervaringen en de ontstane problemen aangewezen zijn op specialistische jeugdhulp.

Dit gedachtengoed komt terug in verschillende inspirerende en energieke workshops over de behandeling van de kinderen en jongeren en het gezin.

Klik verder voor het programma en de aanmelding

Terug naar het overzicht