Kort bericht: uitbetaling zorgbonus

28 december 2020

Het Ministerie van VWS heeft aan Koraal subsidie toegekend om de zorgbonus uit te keren. Met deze bonus wordt een grote waardering uitgedrukt.

Op 29 december betaalt Koraal de zorgbonus uit aan iedereen die hiervan in november een schriftelijke bevestiging heeft gekregen.

Terug naar het overzicht