Nieuwe aanpak crisishulp jeugd in Zuid-Limburg

27 juni 2019

Vanaf 1 juli 2019 wordt de crisishulp aan kinderen en jongeren in Zuid-Limburg anders georganiseerd. Aanleiding is het oplopende aantal jongeren dat, soms langdurig, in de crisisopvang verblijft. Om jeugdigen in crisis sneller en zoveel mogelijk in de thuissituatie te helpen, gaan Koraal,XONAR en Mondriaan vanuit één team samen alle vormen van crisishulp jeugd aanbieden in Zuid-Limburg.

Dit betreft het hele proces van telefonische crisismelding, tot actieve crisisinterventie en de uitvoering van de crisiszorg (ambulant en verblijf). Wij worden daarbij ondersteund door een aantal onderaannemers.

Integrale aanpak
We voelen samen de urgentie om kinderen en jongeren in een crisissituatie sneller en gerichter te helpen. Daarvoor bundelen we de kennis van Jeugd en Opvoedhulp, Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en jeugd GGZ tot een integrale aanpak. Dit maakt het mogelijk om snel toe te werken naar een passend toekomstperspectief voor de jeugdige en zijn gezin. De samenwerking is een extra boost ingeblazen door een Europese aanbesteding crisishulp door de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, waarvoor Koraal, XONAR en Mondriaan afgelopen januari definitief zijn gegund.

Hulp in de thuissituatie tenzij…
Een crisissituatie duurt per definitie niet lang. Als de veiligheid is hersteld, spreken we immers niet meer van crisis. Bij een crisis wordt bij voorkeur ambulante hulp ingezet. Vanaf 1 juli is dit nog maximaal 4 weken mogelijk. En als er tijdens een crisis een verblijfsplek noodzakelijk is - omdat de veiligheid in het gedrang is - duurt dit vanaf 1 juli nog maximaal 1 week met zo min mogelijk overplaatsingen. Het streven is altijd om zo snel mogelijk weer een veilige gezinssituatie te herstellen en de jeugdige en zijn gezin weer perspectief te bieden. Samen kunnen we dit beter borgen.

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg Het samenwerkingsverband Koraal, XONAR en Mondriaan biedt de crisishulp aan onder de naam Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg die vanaf 1 juli 24/7 bereikbaar is via het nummer: 043-6045777 en email crisishulpjeugd@xonar.nl

In de afgelopen maanden zijn verwijzers, samenwerkings- en ketenpartners geïnformeerd over de nieuwe aanpak van de crisishulp. Zie ook onze nieuwsbrief voor verwijzers: KLIK HIER.

Terug naar het overzicht