Safer Internet Day: aandacht voor mensenhandel en seksuele uitbuiting online

09 februari 2021

Koraal doet dit jaar met een videoboodschap mee aan Safer Internet Day en vraagt aandacht voor slachtoffers van seksuele uitbuiting en mensenhandel. Potentiële slachtoffers worden in toenemende mate geronseld via het internet door onder andere digitaal kinderlokken (grooming) en afpersing met seksueel getint materiaal. Het doel hierachter is vaak om het slachtoffer seksueel uit te buiten (sextortion). De jongeren die hulp en ondersteuning krijgen van Koraal vormen een extra kwetsbare doelgroep vanwege hun licht verstandelijke beperking en aanvullende gedragsproblemen. Op de jaarlijkse Safer Internet Day, dit jaar op 9 februari, wordt niet alleen in Nederland, maar wereldwijd aandacht gevraagd voor een veilige online omgeving. Met het thema “Together for a better internet” worden jongeren, docenten, ouders, organisaties en overheid opgeroepen om gezamenlijk een beter internet voor kinderen te creëren. Demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar, werkten mee aan de videoboodschap.

Ronselen via Internet
Tegenwoordig wordt maar liefst vijftig procent van de slachtoffers op onder andere deze manier via het internet geronseld. De mensenhandelaren verleiden jongens en meisjes in dergelijke gevallen bijvoorbeeld om zich voor de webcam uit de kleden en chanteren hen hiermee. De problematiek beperkt zich niet tot grote steden of Randstedelijk gebied. De verschuiving naar internet en social media draagt bij aan het verborgen karakter van mensenhandel.

Uit onderzoeken van het Safer Internet Centre Nederland blijkt ook dat één op de drie Nederlandse jongeren tussen de twaalf en achttien jaar weleens iets vervelends heeft meegemaakt op internet. De meest voorkomende nare online gebeurtenis blijkt het ontvangen van berichten met schokkende inhoud zoals: pesten, stalking, sexting, grooming en sextortion.

Voor meer informatie over Koraal en behandelprogramma mensenhandel en seksuele uitbuiting, klikt u hier.
 


Bekijk hieronder de speciale video-uitzending waarin minister Dekker voor Rechtsbescherming het startschot geeft voor de landelijke invoering van 11VB en waarbij Koraalbestuurder Ingrid Widdershoven en Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar hun visie geven op mensenhandel.Grote zorgen
Een derde van de daders van seksuele uitbuiting in Nederland is jonger dan 23 jaar. Die jeugdige leeftijd baart Herman Bolhaar grote zorgen. "Ik kan niet genoeg benadrukken hoe verontrustend ik het vind dat zulke jonge mensen zich schuldig maken aan zulke ernstige misdrijven", zegt Bolhaar. "We weten nog te weinig van de daders, hoe en waarom ze doen wat ze doen." Volgens Bolhaar is "het probleem van jonge daders en slachtoffers steeds urgent aanwezig". Gemakkelijke oplossingen zijn er niet. "Mensenhandel verandert snel van karakter en wordt minder zichtbaar doordat het zich meer en meer online afspeelt. Steeds meer bestuurders en overheden - op lokaal, regionaal en landelijk niveau - erkennen de urgentie van deze problematiek. Dat is een belangrijke ontwikkeling."

Vroegsignalering met 11VB
26 november 2020 lanceerde minister Dekker voor Rechtsbescherming het vernieuwde signaleringsinstrument 11VB. Met behulp van 11VB kan het risico ingeschat worden of een meisje of jongen in handen kan vallen van een mensenhandelaar. 11VB bestaat uit een kennisdeel en een digitale vragenlijst voor zorgprofessionals. Voor ouders, voogden en anderen die niet professioneel met jongeren werken, is er een quickscan. Social media gebruik is een onderdeel van deze vragenlijst. 11VB is een product van Koraal in samenwerking met de partners in de jeugdzorg- en strafrechtketen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de signaleringstool 11VB? Bezoek dan de website 11VB.nl.


Lees meer over Koraal en seksuele uitbuiting en mensenhandel.

 

Terug naar het overzicht