Succesvol JobEvent Koraal Onderwijs

01 april 2019

Afgelopen zaterdag organiseerde Koraal Onderwijs samen met Flexwijs een Job Event Speciaal Onderwijs in de voormalige koepelgevangenis in Breda. Het doel van deze dag was duidelijk: deze tak van onderwijs promoten en vooral nieuw personeel werven.

Ivo van Riel, directeur van Het Driespan, staat bij de ingang om belangstellenden welkom te heten. “Het is de eerste keer dat we het zo groot aanpakken”, zegt hij. “Op deze manier willen we speciaal onderwijs meer bekendheid geven. En mensen enthousiasmeren voor de mooiste baan van de wereld.” 

Het onderwijs in Nederland kampt met personele problemen. In het speciale onderwijs is dat niet anders. Of zelfs nog erger, omdat het vooral mentaal zo pittig is. Flexwijs, mede-organisator van deze beurs, helpt scholen binnen het speciaal en regulier onderwijs onder meer bij het vervangen van personeel. Xander de Lugt van Flexwijs: “Deze tak van onderwijs gaat gebukt onder een stigma. Veel mensen zien dit niet als een reële optie. Ten onrechte. Het is hard werken, maar de dankbaarheid van kinderen en ouders die je ervoor terugkrijgt, is zo groot!”

Van Riel wil niet weten van een stigma. “We moeten juist heel trots zijn op ons vak en dat uitdragen. We bereiken echt een hoop. Veel bedrijven nemen leerlingen van ons aan, ook met arbeidsparticipatie houden we ons nadrukkelijk bezig. Het is geweldig om dan later te horen dat iemand al jaren bij hetzelfde bedrijf werkt.” Het publiek dat op de middag afkomt, is gemêleerd, zegt Van Riel. Van zeer gemotiveerd tot ‘zich oriënterend’. De bezoekers kunnen terecht aan infostands of deelnemen aan workshops. De organisatie mikt op diverse soorten kandidaat-docenten. Van Riel: “Dat kunnen mensen zijn, die de Avans topklas boven de pabo hebben gevolgd. Of mensen uit de jeugdzorg, omdat die pedagogisch al supersterk zijn. Maar ook andere zij-instromers zijn welkom. Voor hen geldt hetzelfde als voor iedereen: je moet het écht willen. In het speciaal onderwijs werken mensen met passie voor hun vak.” In die nieuwe medewerkers wil Koraal graag investeren, ze in de gelegenheid stellen om de benodigde diploma’s naast het werk te behalen. “Daar is budget voor.”

Humor
Op de vraag of het geen extra zwaar werk is, antwoordt ze met een lach. “Hoe zwaar wil je het zelf maken? Het kind is een spiegel, houdt de docent een spiegel voor. Belangrijk in elke vorm van onderwijs is: je moet goed kunnen luisteren. Wat heeft het kind nodig? En heel belangrijk: werk met humor. Dat er veel druk op dit soort werk ligt, komt door randzaken van buitenaf. Puur bij het werken met jongeren voel ik nooit druk.” Xander de Lugt denkt daar exact hetzelfde over. “Een kind is niet lastig, het gedrág van een kind kan soms lastig zijn. Daar werk je aan. Met 1, soms 5 stappen vooruit, dan een paar achteruit en weer vooruit.”

Bron: BN De Stem

Terug naar het overzicht