Koraal en SO/VSO St. Jan Baptist starten met tweede schoolklas

15 december 2018

Met ingang van schooljaar 2018-2019 is er bij Koraal Regio Parkstad in samenwerking met SO/VSO St. Jan Baptist een tweede schoolklas van start gegaan. Teamleider Adinda Scheren van Koraal: “We zijn blij dat we na het succes van de eerste klas opnieuw zes kinderen, die lang geen onderwijs meer hebben gehad, onderwijs in combinatie met zorg kunnen aanbieden.” Directeur Ilja Theunissen van Jan Baptist: “Als ketenpartners versterken wij elkaar waardoor ook deze kinderen een didactisch perspectief krijgen.”

Koraal en Jan Baptist zijn geen vreemden van elkaar. Cliënten van Koraal gaan al sinds jaar en dag naar de school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Kerkrade voor zeer moeilijk lerende kinderen. Voor kinderen die om uiteenlopende redenen (gedragsproblemen, angst, emotionele/sociale/cognitieve beperkingen) niet naar school kunnen, is vorig jaar bedacht om hen onderwijs in kleine klas bij Koraal in huis aan te bieden. Dat gebeurt in nauwe samenwerking door een leerkracht en onderwijsondersteuner van Jan Baptist en begeleiding van Koraal. Onderwijs en zorg hebben hun kennis en kunde nadrukkelijk gebundeld.

“En dat maakt het concept succesvol”, licht Koraal-begeleider Janieke van Selst toe. “We volgen de kinderen in de klas de hele dag en vullen elkaar als collega’s aan wanneer dat nodig is. Er zijn geen schotten meer. En dat werkt heel goed. De kinderen van het eerste uur zijn in één jaar enorm in ontwikkeling gegroeid. Je ziet dat ze plezier in school hebben, ze zitten lekkerder in hun vel, voelen zich gewaardeerd en maken stappen.” Ilja Theunissen: “Deze leerlingen zullen altijd kwetsbaar blijven; onze doelstelling is om hen te helpen bij het ontwikkelen van zoveel mogelijk zelfredzaamheid waardoor de kwaliteit van hun leven toeneemt.”

Hij is net zo enthousiast over de samen-werking als Adinda en Janieke. Het succes is wat mij betreft drieledig”, zegt hij. “We zien de leerlingen groeien en daar is het op de eerste plaats om te doen. Daarnaast zie ik ook een maatschappelijk belang; door de ontwikkeling van deze kinderen neemt de zwaarte van hun zorgpakketten af en dat heeft gunstige financiële effecten waardoor er ruimte ontstaat om andere noden in de zorg aan te pakken. Ik zie ook dat Koraal en Jan Baptist als ketenpartners veel dichter bij elkaar zijn komen te staan. We hebben begrip voor elkaars problematiek, ondersteunen en inspireren elkaar tot creativiteit. Met evenveel inzet doen we samen meer.”

Laten we de ouders in dit verband vooral ook niet vergeten, zegt Adinda Scheren. “Voor ouders is het ook een succes dat hun kinderen weer naar school gaan. Jarenlang hebben ze gehoord wat hun kinderen allemaal niet kunnen. Nu worden hun kinderen niet meer buitengesloten en hebben ze een zinvolle dagbesteding. Ze nemen weer deel aan het leven. Ze participeren!”


“De klasjes zijn heel klein, zodat we leerlingen de aandacht kunnen geven die ze nodig hebben.”


Janieke van Selst:

De leerlingen (9 t/m 17 jaar) gaan iedere dag (van 9.00 tot 15.15 uur) naar school en hebben bij Koraal twee lokalen tot hun beschikking. Het onderwijs varieert van het leren van reken- en leesvoorwaardes, puzzelen en bouwen tot knutselen, gymnastiek en bezoek aan de boerderij. Janieke van Selst: “We waken ervoor dat we de leerlingen niet overvragen en ook niet ondervragen; om frustraties te voorkomen is het belangrijk dat ze werkjes doen die ze kennen. De klasjes zijn heel klein, zodat we de leerlingen dé aandacht kunnen geven die ze nodig hebben.”

De succesvolle samenwerking tussen Koraal en Jan Baptist is niet onopgemerkt gebleven. Collega-instellingen in de regio Parkstad willen ook graag hun kinderen volgens dit concept onderwijs aanbieden bij Koraal. Adinda Scheren: “Er zijn plannen om nog dit schooljaar met een derde klas te beginnen.”

Terug naar het overzicht