Update Corona Maatregelen

24 november 2021

Het aantal besmettingen met Corona neemt de laatste weken snel toe. Deze landelijke ontwikkeling zien we helaas ook terug bij Koraal. Met name in de gehandicaptenzorg neemt het aantal besmettingen toe, zowel bij cliënten als bij medewerkers. Er wordt daarmee weer een groot beroep gedaan op onze collega's in de directe zorg voor cliënten.

Om passende maatregelen te kunnen nemen is besloten om voor de regio’s Parkstad, Maastricht Heuvelland Westelijke Mijnstreek en Noord- en Midden-Limburg fase 3 van de Koraal Routekaart van kracht te laten zijn. Daarin staan voor de Regio's maatregelen die het regionale crisisteam kan nemen om de voortgang in de zorg te waarborgen. 

De andere regio’s werken op dit moment met fase 2 van de Routekaart.

Voor medewerkers van Interne Dienstverlening geldt de fase passend bij de regio waar je werkt.

De Routekaart is in fase 3 aangepast op twee onderdelen:

  • Gebruik mondneusmasker type IIR of FFP2. Medewerkers dragen standaard een mondneusmasker van type IIR. Daar waar sprake is van Corona besmettingen wordt een FFP2 mondneusmasker gedragen. Medewerkers mogen ook standaard een FFP2 mondneusmasker dragen als zij dit graag willen. Andere afwijkingen en vragen dienen voorgelegd te worden aan de betrokken arts van de regio.
  • Een medewerker met een positief geteste huisgenoot wordt ingezet mits deze medewerker geen klachten heeft en op dag 0 en dag 5 getest wordt.
  • Er is een protocol gemaakt voor het vrijwillig inzetten van positief geteste medewerkers zonder klachten. Dit protocol is gedeeld met de regionale crisisteams.

Daarnaast vragen wij nogmaals ieders aandacht voor de oproep van het Kabinet om datgene te doen wat nog mogelijk is om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

We hebben er vertrouwen in dat we op deze wijze, individueel én samen, een bijdrage leveren aan een veilige woon- leer- en werkomgeving.

Terug naar het overzicht