21 april 2022

Symposium 'Samen werkt!'

Als een kind met meervoudige en complexe problemen zorg nodig heeft, is samenwerking belangrijk. De Koraal locaties De Hondsberg en De La Salle staan daarbij niet op zichzelf. Vaak leveren wij maar een onderdeel van de zorg en is onze inzet van tijdelijke aard. Samenwerking met het gezin, verwijzers, jeugdprofessionals en andere zorgaanbieders is dus essentieel om de hulp te doen slagen en te borgen voor de toekomst. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de jeugdigen en hun gezinnen weer in hun kracht komen! Samen werkt!

Op 22 april 2022 vond het symposium 'Samen werkt!' van de Koraallocaties De Hondsberg en De La Salle plaats. Maar liefst 180 professionals in de (jeugd)zorg en onderwijs waren aanwezig. Een heel fijne dag om elkaar te ontmoeten en kennis met elkaar uit te wisselen!

Bekijk de compilatie van deze bijzondere dag.


Hieronder kunt u de presentaties downloaden.

Lezingen:

Workshops:


 

We houden contact!

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de jeugdigen en hun gezinnen weer in hun kracht komen: Samen werkt! Laten we daarom contact met elkaar houden. Bel of mail als we iets voor u kunnen betekenen.

Inhoudelijke vragen of vragen over ons aanbod?
Maak dan gebruik van ons telefonisch spreekuur. Elke werkdag bereikbaar tussen 13.00 en 14.00 uur.

De La Salle:  De Hondsberg:
T 0411 65 24 44
Locatiepagina De La Salle

T 013 52 32 833
Locatiepagina De Hondsberg


Vragen over aanmelding en financiering?
Neem dan contact met op met ons cliëntenbureau. Elke werkdag bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur

De La Salle:  De Hondsberg:

T 0411 65 23 33 of
E clientenbureauNOB@koraal.nl

T 013 52 32 826 of
clientenbureauhb@koraal.nl