App MijnMening!

Met de app MijnMening! kun je heel gemakkelijk aangeven hoe je de ondersteuning en begeleiding bij Koraal vindt. Ben je tevreden? Heb je opmerkingen? Je geeft het aan in de app! Koraal bekijkt dan samen met jou hoe wij jouw tevredenheid kunnen verbeteren. 

MijnMening! De online vragenlijst waarmee onze cliënten kunnen aangeven hoe tevreden ze zijn over de zorg en begeleiding bij Koraal. MijnMening! ontstond jaren geleden op initiatief van de Cliëntenraad van De Hondsberg. Toen werden de vragenlijsten nog op papier ingevuld, maar inmiddels heeft MijnMening! zich ontwikkeld tot een eigentijdse, online applicatie. Onlangs werd MijnMening! 2.0 gelanceerd: makkelijker om mee te werken, nog meer waardevolle resultaten én samen met gebruikers ontwikkeld. 

Meten, weten, actie!

Cijfers? Dat zegt kinderen en jongeren niet zoveel. Wat zij willen zien, is directe actie, merkbare verbeteringen in hun dagelijkse omgeving en bejegening. Daarom bespreekt je persoonlijke begeleider meteen met jou wat je in MijnMening hebt ingevuld. En als je vindt dat iets anders of beter moet, dan spreken jullie samen heel duidelijk af wie wat gaat doen en wanneer!

Waaier VGN

De validiteit en betrouwbaarheid van de MijnMening! methodiek is onderzocht in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. De MijnMening! methodiek is opgenomen in de waaier cliëntervaringsinstrumenten (pijler 2B) van de VGN.

De MijnMening! methodiek genereert naast individuele uitkomsten ook cijfers voor de groep, op clusterniveau en voor de hele organisatie.

Enkele voordelen op een rij

  • laagdrempelig: voor kinderen van alle niveaus zelfstandig in te vullen. De primaire doelgroep is kinderen en jongeren, ook LVB, vanaf 6 jaar. Maar de methodiek is ook aan te passen aan VG, ouders en jongvolwassenen
  • PDCA: bij iedere invulling terugkijken op de acties van de vorige keer
  • doorlopende meting, ‘vinger aan de pols’
  • geen training nodig voor afname en verwerking: ‘papieren’ instructie volstaat
  • resultaten en verbeteracties genereren op alle niveaus: van individu, naar groep, naar cluster, naar organisatie
  • werkt op alle platforms die een internetverbinding hebben

Makkelijk, snel en vaak

De app MijnMening! maakt het mogelijk om de vragenlijst aan te passen aan alle communicatieniveaus. Vragen kunnen worden ondersteund met geluid, foto’s picto’s en filmpjes. De cliëntvriendelijke vormgeving maakt het invullen leuk en makkelijk. Daardoor kan de vragenlijst frequent worden ingevuld zonder cliënten te zeer te belasten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de app MijnMening? Bekijk dan eens het interview over het ontwikkelen van MijnMening 2.0 of neem contact met ons op via onderstaand formulier!

Meer weten?