Medezeggenschap voor medewerkers

Koraal vindt participatie van medewerkers belangrijk. Medezeggenschap ligt bij alle medewerkers. Hiervoor is een medezeggenschapsmodel ingericht dat bestaat uit platforms, regionale overleggroepen en MZ Centraal.

Elke regio heeft een regionale overleggroep (ROG) die de inbreng vanuit de medewerkers verzamelt en ervoor zorgt dat zij hun mening kunnen geven. De ROG overlegt met de regiodirecteur over uiteenlopende regionale thema’s.

Omdat de onderwijslocaties van Koraal zijn gebonden aan andere regelgeving, zijn deze vertegenwoordigd in de Regionale Overleg Groepen én daarnaast ook door Medezeggenschap Onderwijs (MZ Onderwijs). MZ Onderwijs is samengesteld uit de medezeggenschapsorganen van alle scholen, waarin zowel medewerkers, ouders als leerlingen zijn vertegenwoordigd.

Binnen Koraal is er veel ruimte om aan te schuiven, mee te denken en mee te praten!
 


MZ Centraal

Medezeggenschap Centraal bestaat uit een regiegroep en een toezichthoudende groep.
 

  • De regiegroep overlegt met de Raad van Bestuur over medezeggenschapsthema’s en maakt afspraken over participatie.
     
  • De toezichthoudende groep volgt de processen en ziet erop toe dat medewerkers worden betrokken bij belangrijke onderwerpen. En dat de door medewerkers aangedragen onderwerpen op de agenda komen. 

Iedereen kan zijn mening geven

Medezeggenschap nieuwe stijl zorgt ervoor dat medezeggenschap ligt bij álle medewerkers van Koraal. De Regionale Overleg Groepen en Medezeggenschap Centraal bedenken immers niet zelf wat goed is, maar vragen dit aan de medewerkers. Zo kan iedereen zijn mening geven!

Meer weten?

Nieuwsgierig naar hoe de medezeggenschap binnen Koraal is geregeld? En welke resultaten dit in de praktijk heeft opgeleverd? Lees dan eens onderstaande artikelen.