Medezeggenschap voor medewerkers

Koraal vindt participatie van medewerkers belangrijk. Medezeggenschap ligt bij alle medewerkers. Hiervoor is een medezeggenschapsmodel ingericht dat bestaat uit platforms, regionale overleggroepen en MZ Centraal.

Elke regio heeft een regionale overleggroep die de inbreng vanuit de platforms verzamelt en er weer voor zorgt dat medewerkers hun mening kunen geven. Omdat de onderwijslocaties van Koraal zijn gebonden aan andere regelgeving, zijn zij vertegenwoordigd in de Regionale Overleg Groepen én daarnaast ook door Medezeggenschap Onderwijs (MZ onderwijs). Medezeggenschap Onderwijs is samengesteld uit de medezeggenschapsorganen van alle scholen, waarin zowel personeel, ouders als leerlingen zijn vertegenwoordigd.

Medezeggenschap Centraal bestaat uit een regiegroep en een toezichthoudende groep.
 

  • De Regiegroep bedenkt niet zelf wat goed is op het gebied van regelingen en beleid, maar vraagt dit aan de medewerkers via de Regionale Overleg Groepen. Hierdoor ontstaan er besluiten op basis van draagvlak.
     
  • De Toezichthoudende Groep ziet erop toe dat medewerkers worden betrokken bij belangrijke onderwerpen. En dat de door medewerkers aangedragen onderwerpen op de agenda komen.

Iedereen kan zijn mening geven

Medezeggenschap nieuwe stijl zorgt ervoor dat medezeggenschap ligt bij álle medewerkers van Koraal. De Regionale Overleg Groepen en Medezeggenschap Centraal bedenken immers niet zelf wat goed is, maar vragen dit aan de medewerkers. Zo kan iedereen zijn mening geven!